Şavşat Dernekleri Federasyonu Taşocağı Basın Açıklaması

Şavşat dernekleri federasyonu başkanı Av Halis Yıldırım , Toplanan kalabılığa basın açıklamasını yaptı

Değerli basın emekçileri ve çok değerli halkımız …

Hepinize Şavşat Dernekleri Federasyonumuz ve bağlı derneklerimiz adına hoşgeldiniz diyor, davetimize gösterdiğiniz ilgi nedeniyle de teşekkür ediyorum. Değerli halkımız, değerli basın emekçileri, On yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin her yanında ama en çok da karadeniz bölgesinde girişilen doğa tahribatlarına, Su’ların satılmasına, güzelim ormanların kesilmesi vedağların maden arama sondajları ve Kalker ocaklarıyla delik deşik edilmesine, Hes’lerle derelere kelepçe vurulup canlıların yok edilmesine ve yeşil yol adı altında dağlara maden yolu açılmasına endemik tür bitkilerin arıların ve diğer tüm canlıların zarar gördüğü uygulamalara karşı yaptığımız mücadele, dava ve girişimlerimizin bilgisini zaman zaman sizlerle paylaştık. Bu günde yine böyle bir mücadelenin eseri olan Şavşat Meydancık bölgesi köyleri; Şenocak, Sebzeli, Dutlu Mısırlı köyleri çevresinde inşa edilmek istenen ve yapımcılığını DSİ’nin üstlendiği Kalker ocağı ve yine yakınında konumlandırılmak istenen su çevrimi regülatötü davalarından birisi olan Taş ocağı” çed gerekli değildir kararının iptaline ilişkin Rize idare mahkemesi nezdinde açılan dava sonuçlanmış ve İPTAL kararı verilmiştir. İstanbul’da bulunan Şenocak köyü Derneği tarafından başlatılan dava açma sürecine yukarıda ismi sayılan köylere Taşköprü, Meydancık, Balıklı, Erikli köyleri de katılarak bölgede uzun yıllardır bir çok dava sürdüren federasyonumuzla birlikte süreç organize edilmiş, dava öncesi tartışma ve karar süreçleri birlikte gerçekleştirilmiştir. Keşif ve bilirkişi incelemesinde de 1300 kilometrelik mesafeden giden vatandaşlar köyüne, ormanına, taşına, kalesine sahip çıkarken, hemen hemen ilçenin bütün köylerinden dayanışmaya gelen köylülerle birlikte ortak ve etkin bir duruş sergilemişlerdir.

Değerli basın emekçileri, başlangıçta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinden “Taş ocağı ve su çevirimi Regülatörü “ dosyası olarak tek bir dosya halinde ilan edilmişken, bir süre sonra Taş ocağı ve su çevrimi dosyaları ayrılmış ve iki ayrı dosya oluşturulmuş ve sadece taş ocağına ilişkin bölüm için “ÇED gerekli değildir” kararı verilerek ilan edilmiştir. İsimleri yukarıda sayılan köylerden bir çok kararlı,inançlı insanın tarafımıza çıkardığı vekaletnamelerle “ Su çevrimi” dosyası ve taş ocağı için “çed gerekli değildir “ kararının iptali için Rize idare mahkemesi nezdinde davalar ikame ettik. “Su çevrimi Regülatörüne ilişkin davamız her ne kadar çed’e tabi olmadığı gerekçesiyle önce reddedilmişse de Samsun İstinaf mahkemesi nezdinde yaptığımız temyiz başvurusu üzerine köylüler Leh’ine bozularak yeniden Rize İdare mahkemesine dönmüş olup keşif ve bilirkişi incelemesi için uygun bir tarih verilmesini beklemektedir.

Değerli basın emekçileri, değerli halkımız;
Bugün size bilgisini verdiğimiz dava Taş ocağı çed gerekli değil kararının iptali davasıdır. Bu iki yapı yani su çevirimi regülatörü ve taş ocağı yukarıda da belirttiğimiz gibi aslında birlikte tasarlanmış ve su regülatörünün taş ihtiyacını karşılamak içinde taş ocağı açma planlanmıştır. Yargılama esnasında Dava öncesi süreçten başlayarak saptadığımız bir çok hukuka aykırılığı dava dilekçelerimizde ayrıntılı olarak ifade etmiştik. Örneğin: Bu su çevirimi regülatörü Çok büyük ölçekli tarım alanlarının sözde sulanması için yapılıyordu ama orada şu an itibariyle yapılan bir tarım yoktu ve tabi ki gerçek niyet suya sayaç takarak ve borulara alarak paralı hale getirmekti. Ve yine Yüzde 71 yoğun orman alanlarında maden işletmeciliği yasal olarak yapılamazdı..

Ama Müteahhit bir kamu kurumu olunca kesilecek 25.000 ağacın ( bu sayı da varsayımsal) işletme adına kullanımı bu yasa dışı durumu “meşrulaştırabilirdi.” Ancak belki bu ve benzeri hukuksuzlukların hepsinden de daha dramatik olanı Taş ocağı yerinin çok yoğun sarı çam ormanı ortasında ve Tarihi Carishev kalesine 270 metre mesafede bulunması ve bilirkişi raporunda da bu kalenin taş ocağında yapılacak patlatmalarda zarar görmeyeceği çünkü patlatmalardan sıçrayan taşların 250-260 metreye kadar ulaşabileceği ve böylece bu kalenin zarar görmeyeceği değerlendirmeleriydi.Proje tanıtım dosyası sürecinde tarihi ve korunması gerekli olan kültürel varlık özellikleri görülemeyen bu CARİSHEV kalesi federasyonumuzca ve yerel halk tarafından görülerek; davacı ve yerelde yaşayan vatandaşlar ilgili Kamu kurumlarına yönlendirilerek gerekli başvurular yaptırılmıştır. Bu başvurular üzerine kurumlarınca yapılan araştırma ve inceleme neticesinde Tarihi CARİSHEV kalesi ve bulunduğu geniş bir alan tarihi ve kültürel olarak korunması gerekli olan bir tabiat varlığı olarak tesbit ve tescil edilmiştir. İşte mahkeme kararına da çok net olarak yansıyan hukuksuzluklardan belki de en çarpıcısı budur.

Korumakla yükümlü olduğu alanları gerekli özenle korumayan bazı kamu kurumlarını görüp olumsuz kararlarının acı bedellerini yıllarca ödediğimizden dolayı 21 Kasım tarihinde Federasyon ve bağlı derneklerimizle birlikte iki otobüs dolusu temsilciyle İstanbul, Bursa ve İzmit’ten yola çıkarak ŞAVŞAT ilçemizi ve kamu kurumu yöneticilerini ziyaret ederek hiç değilse bundan sonra bu ve benzeri dosyalara imza atarken daha özenli ve vicdanlı davranmaya davet etmiş sorumluluklarını da hatırlatmıştık. Değerli basın emekçileri, çok değerli halkımız; Şavşat dernekleri Federasyonu gerek insanlarımızın yaşadığı yerlerde gerekse yaşadığımız kentlere uzak kalan yerellerimizde doğanın talanına ve tahribine, insanların ve diğer bütün canlıların yaşam haklarına yönelen her türlü tehdide karşı yaşam alanlarının ve tüm canlıların yaşam haklarının korunması için kurulmuş, örgütlü dernekleri ve bilinçli üyelerinin gücüyle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur.

Bugüne kadar olduğu gibi ( ki bu davanın bir çok davacısı federasyon Üyesi Dernekler değildir) bundan sonra da bize bu konularda ihtiyacı olan (bağlı ya da bağlı olmayan) Şavşat derneklerine Şavşat Dernekleri Federasyonumuz elinden gelen katkıyı sunmaya devam edecektir.

Değerli basın emekçileri, Çok değerli halkımız,
Bu Taş ocağı çed gerekli değildir kararının iptali davamızın bütün aşamalarında dayanışmanın en güzel örneklerini gösteren kardeşlerimize ve her daim sesimiz olan siz değerli basın emekçilerine ve tüm değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz.

ŞAVŞAT DERNEKLERİ FEDERASYONU ( ŞAVŞAT FED)
07.02.2019

 

Diğer Yazılar