Termik Santraller

Kömürü Termik Santraller; kömürün yanmasıyla ortaya çıkan ısıdan elektrik enerjisi üreten merkezlerdir.Kömürlü Termik Santrallerin kuruluş aşamasından faaliyete başlayana kadar doğaya ve insan sağlığına geri dönüşsüz zararları vardır.
 1. Kömürün yakılması sonucu ortaya çıkan Kükürt dioksit (SO2) ve Azot oksitler (NOx) asit yağmurlarının oluşumundan birinci derecede sorumludurlar.Bacalardan atılan kükürt ve azot oksitler, hakim rüzgarlarla ortalama 2 – 7 gün içerisinde atmosfere taşınırlar ve yeryüzüne yağmur ve kar ile ulaşır. Böylece baca gazları ikinci kez ve daha geniş bir bölgeye etki etmiş olurlar. Bölgenin arazi yapısı ve hava koşullarına bağlı olarak, etki yüzlerce kilometreye kadar yayılabilmektedir.
 2. Asit yağmurları, uçucu küllerin toprak üzerinde birikmesi gibi bir çok kavram toprak kirliliğine ve dolaylı olarak verim düşmesi ve ürün kalitesinin bozulmasına sebep olmaktadır.
 3.  Asit yağmuru denilen bu olgu yalnızca canlılar için değil, taş yapıtlar ve eski sanat eserleri için de önemli bir tehlike oluşturmaktadırlar.
 4.  Baca gazları tarım ürünleri, hayvanlar, su varlıkları ve ormanlar üzerinde kalıcı tahribat bırakır. Evcil hayvanların verimi azalır, kara ve sulardaki yaban hayvanlarının sayısında azalma olur.
 5. Baca gazları içerdikleri ağır metallerle insanların merkezi sinir sistemini etkiler, anormal doğumlara sebep olur ve gelişme ve öğrenme yeteneğini azaltır.
 6. Yapılan araştırmalar santral çevresinde yaşayan insanlarda solunum yolu rahatsızlıklarının diğer bölgeler göre daha çok olduğunu ortaya koymuştur.
 7. Hava kirliliğinden bazı gruplar daha kolay etkilenmektedirler.Özellikle  bebekler  ve gelişme çağındaki çocuklar, gebe ve emzikli kadınlar, yaşlılar, kronik dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları olanlar, endüstriyel işletmelerde çalışanlar ve düşük sosyo-ekonomik grup içinde yer alır.
 8. Termik santrallerin oluşturduğu hava kirliliği sadece havayı soluyan canlılara değil, orman ve geniş tarım arazilerine de olumsuz  etkiler yapmaktadır.
 9. Toprak çoraklaşması, orman azalmasına sebep olur.
 10. Termik santrallerde çıkan büyük miktardaki küllerin imhası da her zaman sorun olmaktadır. Günlük olarak çıkan kül miktarının fazla olması sebebiyle geniş alanların kül depolama alanı olarak kullanılır.
 11. Termik santral küllerinin toplandığı alanda (kül depolarında) oluşan Radon gazı havaya ulaşır,radon kanser vakalarında artışa neden olur.
 12. Küllerin üzeri toprakla örtülse bile oluşan Radon gazı toprağın gözeneklerinden geçerek havaya karışmakta, yaklaşık 4 gün içerisinde Polonyum’a ve aktif Kurşuna dönüşebilmektedir.Kül yığınları çevreye radyoaktif madde yaymaktadır. Bacadan atılan maddelerin içerisinde en önemli olan radyoaktif madde Uranyum maddesidir.
 13. Termik santrallar soğutma, buhar elde etme ve temizleme gibi çeşitli amaçlarla su kullanmakta ve tüm bu işlemler sonucunda tonlarca atık su oluşturmaktadırlar.Bu miktar ve özellikteki atıkların ne kadar işlemden geçirilirse geçirilsin, çevre kirliliğine yol açması kaçınılmazdır.
 14. Kullanılan bu suyun alıcı ortama deşarjı sonucu ortamdaki sıcaklık dengesi bozulur. Sıcaklık canlılar için hayati önem taşıyan bir kavramdır ve sıcaklık değişimlerinin canlı faaliyetleri üzerinde kısıtlayıcı hatta öldürücü etkisi vardır.
 15.  Açığa çıkan  ağır metaller yağmur sularıyla yıkanma gibi durumlarla yer altı suyuna ve içme suyu kaynaklarına ulaşabilmektedir.

Diğer Yazılar