Yeşil Yol

YEŞİL YOL PROJESİ NEDİR?

“Yeşil Yol Projesi” ve Türkiye ile bölgeye ne kazandıracak? Öncelikle projenin amacı; Turizm alanlarını birbirine bağlayarak bölgenin turizm potansiyelini artırmak. Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere 8 ilin önemli yaylalarını ve turizm merkezlerini birbirine bağlayan, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin belirlenen güzergâh boyunca güvenli konforlu bir şekilde seyahat etmesine imkân sağlayan bir turizm projesi olan Yeşil Yol Projesi, Doğu Karadeniz’e yeni canlılık ve şekil kazandıracak olduğu söyleniyor.

 

Projenin, Yayla Turizmi Gelişim Koridoru adı altında, ilk kez resmi bir yayında zikredilmesi 2007 tarihli Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007-2023) adlı rapora dayanıyor. 2009 yılında başlaması ve 4 yıl sürmesi planlanan projenin ayrıntılarına değinilmediği gibi fiziki bir yoldan da bahsedilmiyor. Ancak, raporda yer alan kavramsal harita, koridorun Samsun Hopa Arasında geniş bir araziyi güneyden birbirine bağladığını gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri; Yayla Turizm Gelişim Koridoru’nun kavramsal bir koridor olduğunu,bu kavramsal koridor ile Doğu Karadeniz’de yayla ve vadilerde yapılacak olan turistik faaliyetlerin belli bir turizm anlayışı (alternatif, agro, doğa vs.) ile geliştirileceği bildiriliyor. Bu DOKA tarafında da benzer bir şekilde algılanmış olacak ki kurum 2023 Doğu Karadeniz Turizm Stratejisi adlı raporunda yayla koridoru kavramını şu şekilde açıklıyor:

Doğa Karadeniz Bölgesi’nde turizm gelişmesi için yayla koridoru kapsamına turizmin kamp, kayak, mağaracılık, yamaç pğaraşütü, rafting, binicilik, balon, balık avlama, foto-safari ve bungee jumping gibi macera sporlarının gelişmesine yönelik çalışmaların yapılması…”

Yeşil Yol Projesi’nin taşıyıcı ve uygulayıcı konumundaki kurumunun DOKAP olduğu, projeye ait bütçenin DOKAP vasıtasıyla il özel idarelerine aktarıldığı anlaşılmaktadır. Hatta Yeşil yol projesi DOKAP’ın önde gelen bir iki projesinden biridir. Proje DOKAP üzerinden merkezi bir şekilde yürütülse de, inşaat masrafları, DOKAP tarafında il özel idarelerine aktarılmaktadır.

Ayrıca Doğu Karadeniz Turizm Master Planı, ilk ayağı Yeşil Yol Projesi olan dev bir program. Yeşil Yol olarak tanımlanan 2600 kilometrelik yolun tamamlanmasının ardından sıra 38 ayrı yerde turizm merkezlerinin yapılmasına gelecek. 38 ayrı turizm merkezi için şu anda planlama çalışmaları devam ediyor. Planların onaylanmasının ardından bu bölgeler turizm alanı ilân edilecek.

Yeşil Yol projesinin, tıpkı sahil yolu örneğinde olduğu gibi, bir çok etap halinde ayrı ayrı devam etmektedir. Bu yöntem ile 2600 km’lik ve birden çok ili ilgilendiren yol projesi çed sürecinden kaçırılmış olmaktadır! Karadeniz sahil yolu da benzer şekilde inşa edilmiştir.

  • Yeşil yol orrtalama 2000 metre kotlarından geçecek.Güzergah ı üzerinde doğal SIT  alan ları ,  milli parklar  Yol,  en  başta doğanın  kendini yenileme  imkanı olmayacak  kadar yüksek  rakımlardan planlanmış.
  • Bu yol ortalama 2000 — 2500 metre irtifadan geçeceğine göre orman sınırından geçilecek demektir. Bu durum yüzbinlerce ağacın ortadan kaldırılması
  • Bu yüksekliklerde doğa kendini rehabilite edemez. Biyolojik çeşitlilik bu yüksekliklerde son derece hassastır. En küçük değişimin etkisi  uzun süre bu alanlarda  görülecektir.
  • 2600 kilometreden oluşan Yeşil Yol projesinin çıkacak tonlarca metre küplük toprak hafriyatı; yaylaların flora (bitki çeşitliliği) ve faunasını (canlı çeşitliliği) Bununla birlikte, bu çıkan hafriyatın ne yap ılacağı belirsizdir.
  • Bu güzergah üzerinde, yıl içerisinde 10 metreye yakın kar yağan ve geçilmesi zor doğal geçitler vardır ve bunların nasıl aştlacağı açıklanmam iştir.
  • HES, baraj ve madenlerde işçilerin güvenliğini alamayanlar bu kadar yüksek ve iklimsel şartları uygun olmayan bir alanda işçi cinayetlerine zemin hazırlanacaktır.
  • 2600 kilometrelik karayolu üzerinde kurulacağı  açıklanan tesis  ve oteller, o alanları i mara açmakla kalmayacak; turizm adı altında ranta açılan bir çok yerde olduğu gibi yörenin halka kapanmas ına ve ekonomik yönden güçlü firmaların bölgede hakimiyet kurmasına, bölge esnafların yok olmasına  sebep olacaktır.
  • Bölgedeki turizmin mahiyetinin değişmesi ile oluşacak yapıda ne o eski püskü yıkık dökük konakların ne de o lezzetine doyum olmaz kuymağın bir değeri Kısa zamanda önce küçük pansiyonlar büyüklerine evrilecek, sonra daha “Iüksleri” açılacak ve en son unda belki de daha paralı biri daha özel turistler için hepsini satın  alıp bir   yaylayı özelleştirecek!
  • 2600 km’Iik yol güzergahındaki tesisler, akaryakıt istasyonları, kaza yardım merkezleri, yol yapım ve onarım birimleri vb yapıların atıkları doğayı ve yaşamı  olumsuz  yönde etkileyecektir

 

Diğer Yazılar