Yenice Şeker Kanyonu’nda HES’e iptal kararı

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Tır Köyü Şimşir Deresi üzerinde yapımı planlanan ve büyük bir tahribata yol açacak olan HES projesi mahkeme tarafından iptal edildi.

Yenice İlçesi Tır Köyü Muhtarlığı ve Yazı Köyü Muhtarlığı adına Kastamonu İdare Mahkemesine açılmış olan davaya Türkiye Ormancılar Derneği de müdahil olmuştu.

Davacıların keşif ve bilirkişi incelemesi için yatırması gereken 15 bin lira yatırılamadığı için red ile sonuçlanacak davada ek süre alarak Türkiye Ormancılar Derneği tarafından bu giderler karşılanmıştı. 11 kişilik bilirkişi kurulu ve Mahkemenin Başkan ve Üyeleri ile topluca yapılan ve yöre halkından 2 binkişiye yakın katılımla yapılan keşif sonucu önce Yürütmeyi Durdurma karan verilmiş ve faaliyet durdurulmuştu. Şimdi ise Kastamonu İdare Mahkemesi projenin iptali kararını verdi.

Karabük-Yenice Şeker Kanyonu doğal güzellikleri ve barındırdığı biyolojik çeşitlilikle hem ülkemizin hem de Dünyanın nadir ekosistemlerinden birisi.

7.01.2020

Diğer Yazılar