Yapılmak istenen taş ocağı mahkeme tarafından durduruldu

Ordu’nun Ulubey ilçesinde yapılmak istenen taş ocağına karşı yurttaşların açtığı dava sonucunda “yürütmeyi durdurma”  kararı verildi.

Ordu’nun Ulubey ilçesinde bulunan Eymür Mahallesi’nde, Altınordu Belediyesi tarafından açılmak istenen taş ocağına ilişkin “yürütmeyi durdurma” kararı verildi. Ordu Çevre Derneği ve yöre halkı taş ocağı için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararına karşı dava açmıştı. Davayı sonuçlandıran Ordu İdare Mahkemesi, taş ocağının yapılamayacağına karar verdi.

BÖLGEYİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK

 Mahkeme gerekçeli kararında, “Projenin önemli çevresel etkilerin olacağı, projenin uygulanacağı saha ve coğrafya bir bütün olarak değerlendirildiğinde, projenin uygulanacağı sahada ve sahanın yakınında bulunan canlı ve bitki çeşitliliğinin olumsuz etkileneceği, proje sahasının yakınında bulunan yerleşim yerlerinin tarım, hayvancılık, arıcılık gibi faaliyetlerinin olumsuz etkileneceği, ayrıca proje sahası yakınında bulunan yerleşim yerlerindeki hanelerin faydalandığı tatlı su kaynağının projeden olumsuz etkileneceği, öte yandan proje tanıtım dosyasının yukarıda da değinildiği üzere eksik olduğu ve yeterli teknik-bilimsel gereklilikler doğrultusunda hazırlanmadığı, … ÇED sürecinin işletilmesi gerektiği ve neticede ortaya çıkan duruma göre iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından dava konusu idari işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle yürütmenin durdurulmasına itiraz yolu kapalı olmak üzere karar verildi” ifadeleri yer aldı.

DOĞRU KARAR

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre; konu ile ilgili açıklama yapan ORÇEV Yönetim Kurulu bölgenin hem tarım hem de su kaynakları açısından zengin olduğunu belirtti. Bölgenin aynı zamanda heyelan bölgesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bilirkişi heyetinin de bu hususlar dolayısıyla yürütmeyi durdurma kararı verdiği açıklandı.

artigercek / 15.09.2021

Diğer Yazılar