Ordu’da kıyı dolgu projesine yürütmeyi durdurma

Ordu Çevre Derneği’nin, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin kıyı doğu ve düzenleme projesine karşı açtığı davada, mahkeme itiraz yolu kapalı olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ordu 1. İdare Mahkemesi, Altınordu İlçesi’ndeki Taşbaşı, Düz, Şarkiye, Bahçelievler, Akyazı ve Durugöl mahallelerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan ve bir bölümü bitirilen “Kıyı Düzenleme ve Rekreaktif Amaçlı Dolgu” projesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararda, projenin çevresel ve ekonomik zararlara neden olacağından, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinin de açık olduğuna işaret edilerek, “Bu nedenle dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına, itiraz yolu kapalı olmak üzere oy birliğiyle kesin olarak karar verilmiştir” denildi.

Mahkeme kararı

İdare Mahkemesi kararında şu noktalara dikkat çekti:

“OBB tarafından “Kıyı Düzenleme ve Rekreaktif Amaçlı Dolgu” projesiyle ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki, Değerlendirmesi olumu kararı” nın bilimsel ve teknik açıdan değerlendirme yapılabilmesi için yeterli niteliklere haiz olmadığı ….ÇED raporunun bütünlük sergilenmediği, olumlu veya olumsuz etkileri tanımlayabilmek için yeterli veri tabanı oluşturmadığı, kent kültürü ve alan içindeki yaya sirkülasyonuna yönelik riskleri değerlendirmeği, kentle çok ilişkisi kurulmadan jeoloji mühendisliği ve şehir planlaması açısından yerinde olmayan ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı…”

ORÇEV dilekçe verdi

Karara ilişkin Ordu Çevre Derneği’nin (ORÇEV) Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada kararın Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne de (OBB) ulaştığı belirtilerek şunlar dile getirildi:

“Mahkeme kararı belediyeye de ulaştı. Ancak oldubittiye getirmemeleri için bugün mahkeme kararını belediyeye biz de ulaştırdık. Civil ve Melet ırmaklarının kenarlarında çalışmalar ve dolgular devam ediyor. Bu kararla birlikte çalışmalar durmalı, yoksa mahkeme kararına uyulmadığında suç işlemiş olacaklar. Kararın uygulanması için takipçi olacağız.”

Ordu Belediyesi’nin dolgu projeleri

Ordu’nun 2014 yılında büyükşehir olmasından bir yıl sonra, 2015’te, Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu rıhtımından başlayarak sahilleri doldurmaya başladı. 

O dönemki belediye yönetimine Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu almadığı için Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 85 bin TL para cezası kesildi.

ORÇEV de bu sırada sahilin doldurulmasının yasalara aykırı olduğunu belirterek belediyeye o günden bugüne toplam yedi dava açtı. Bu davaların üçünde nihai karar çıktı. İkisi çevrecilerin lehine sonuçlanırken, bir diğerinde de yerel mahkemede olumlu karar çıktı ancak belediyenin karar itiraz etmesi sonucu dosya üst mahkemeye taşındı.

İskele (rıhtım) ile Melet Irmağı arasındaki dolguyu kapsayan “Kıyı Düzenleme ve Rekreaktif Amaçlı Dolgu” projesi açılan dava devam ederken 4 kez bilirkişi keşfi yapıldı ve çıkan bütün raporlar ORÇEV’in lehine oldu. Ancak OBB, hem devam eden hem de karar çıkan mahkemelere karşılık Melet Irmağı ağzının doğu yönünde mendirek ve balıkçı barınağı yapmaya devam etti. 

Projede Melet Irmağı ağzına yapılmak istenen mendireklerinden biri 700 metre, diğeri de 590 metre boyunda planlanıyordu. Bilirkişi Heyeti yedi alanda inceleme yaptı ve mendireklerin doğu yönüne olan akıntıyı engelleyeceğinden batı yönünde kumların yığılacağını, doğu yönünde ise denizin kıyıyı bozacağını söyledi.

OBB’nin bir diğer projesi Melet Irmağı’nın doğu tarafından başlayıp Turnasuyu Irmağı’nın batısına kadar olan kumsal alanı doldurma projesiydi. Burada bisiklet yolu, fuar ve eğlence alanı yapılması planlanıyordu. Ayrıca Perşembe, Efirli, Gülyalı ve Fatsa da OBB proje hedefleri arasındaydı. ORÇEV ve çevre aktivistleri bu projeleri de yargıya taşıdı.

BİA Haber Merkezi/ 03 Şubat 2022

Diğer Yazılar