Mahkemeden Dolguya İzin Yok

“Gülyalı Balıkçı Barınağı Kapasite Artırımı ve Kum Tutucu Mendirek İnşaatı Tesisi” projesi için ÇED Gerekli Değildir kararına yönelik açılan dava sonuçlandı. Projenin iptaline karar verilerek balıkçı barınağının daraltılması, deniz dolgusu engellendi.

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Gazi Gönül, “Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2017 yılında “Gülyalı Balıkçı Barınağı Kapasite Artırımı ve Kum Tutucu Mendirek İnşaatı Tesisi” projesi için ÇED Gerekli Değildir kararı vermişti. Gülyalı balıkçılarının bir kısmıyla Ordu Çevre Derneği olarak projeyi inceledik, projenin sorunları daha da çoğaltacağını, uygulama sırasında alınacak önlemlerin yetersiz olduğunu, hatta barınağın daha da daralacağını görerek ÇED kararının iptali için Ordu İdare Mahkemesi’ne dava açtık.” dedi.

Haklılığımız kabul gördü
ORÇEV Yönetim Kurulu üyesi Ertuğrul Gazi Gönül mahkeme kararını değerlendirerek, şunları kaydetti;“Mahkeme geçtiğimiz günlerde Bilirkişi Raporunu inceledikten sonra davacıları haklı bularak ÇED Gerekli Değildir kararını iptal etti. Kararın gerekçeleri özetle şöyle: Projenin uygulanacağı denizel alanda yer alan bitki, balık, omurgasız canlıların projeden nasıl etkileneceği ve etkilenme derecesi konusunda projede hiçbir bilgiye yer verilmemiştir. Evsel nitelikli katı atıklar, ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, atık pil ve akümülatörlerin bölgeye zarar vermeden nasıl uzaklaştırılacağı konusunda da projede net ve açıklayıcı bir bilgi bulunmamaktadır. Yapılacak dolgu ile birlikte denizin kum toplama ihtimali yüksek olup barınak giriş ağız kısmında teknelerin giriş ve çıkış yapması zorlaşacaktır. Belirtilen durumların kümülatif etkilerinin çevresel yönden özellikle değerlendirilmesi gerektiği hususları gözetildiğinde, söz konusu proje ile ilgili ÇED Raporunun hazırlanması gerektiği sonucuna varıldığından, dava konusu ÇED Gerekli Değildir kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”

Gönül, son olarak, barınağı darlaştıran proje yerine, barınağın kum tutmasını engelleyen çalışma yanında barınakların da daha kullanılabilir hale getirecek bir proje ile yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Ordu Çevre Derneği
28.01.2019

Diğer Yazılar