Samsun Valiliği’ne mahkeme kararına uyun çağrısı: Çarşamba Ovası ölmesin

Çarşamba Ovası’nın tam ortasına ÇED raporu olmadan kurulan Samsun Biyokütle Enerji Santrali’ni çevreye verdiği zarar nedeniyle mahkemeye veren 2 köylü davayı kazandı. Davaya müdahil olan Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ valiliği mahkemenin kararına uymaya çağırdı. Çarşamba Ovası ölmeden tam ortasında bir hançer misali dikili bulunan santralin kapatılmasını isteyen Özdağ mahkemenin kararının bu durumda bulunan 106 santral için emsal karar niteliğinde olduğunu söyledi.

Samsun’da 2 köylünün Samsun Biyokütle Enerji Santrali’ne karşı açtığı davada mahkeme karar verdi. Türkiye’nin en önemli tarım alanı olan ve 2017 yılında büyük ova statüsü ile tarımsal sit alanı ilan edilen Çarşamba Ovası’nın tam ortasına kurulan Samsun Biyokütle Enerji Santrali’nin kurulmasına imkan veren Samsun Valiliği’nin ÇED raporu gerekli değil kararı mahkemeden döndü. Mahkemenin kararını ve yaşanan hukuki süreci değerlendiren SAMÇEP Sözcüsü ve Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ ‘Samsun Valiliği’ni göreve çağırıyoruz artık hukuksuz bir şekilde çalışan santralin kapısına mühür vurulsun’ dedi.

2019 yılının Eylül ayında Samsun Çarşamba Ovası’nda bir biyokütle enerji santrali kurulacağını basından öğrendik. Normalde bu tür santrallerin kurulması için karar verilmeden önce o bölgede bulunan kurumlara bölge için uygun olup olmadığı sorulur yörede bulunanların fikri alınır. Ama burada yapılacak olan santral ile ilgili ne TMMOB’ine bağlı olan Elektrik Mühendisleri Odası ile Ziraat Mühendisleri Odası’na ne de Türk Tabipleri Birliği’ne bir şey sorulmadı.

Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 19 Temmuz 2019 tarihinde çıkarılan “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararı ile tarım arazilerinin ortasına Oltan Köleğlu Enerji Şirketi’nce “Samsun Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali” kurulacağını öğrenmiş olduk.

21 Ocak 2017 tarih ve 29955 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Çarşamba Ovası “Büyük Ova” kapsamına alınarak bir anlamda “Tarımsal SİT” statüsü kazanmıştı. Samsun Valiliğinin ÇED Gerekli Değildir kararı ile biyokütle termik santralı tarımsal SİT alanı statüsü kapsamında koruma altındaki Çarşamba Ovası’nda bir anda kurulmaya başlandı.

Oltan Köleğlu Enerji Şirketi’nce valiliğe sunulan proje tanıtım dosyasını incelediğimiz zaman inanamadık. Santral günde 630 ton orman ve tarımsal atığı yakacak ve yakma işlemi sonrasında soğutma için günde 1500 ton yeraltı suyunu Çarşamba Ovası’nın tabanından çekecek. En sonunda da günde 38 ton zehirli kül üretecek.

TMMOB Elektrik Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, Kimya Mühendisleri Odaları ve Samsun Tabip Odası’nın yaptığı inceleme sonunda bu tesisin bu şekilde çalışmaya devam etmesi durumunda ovada çok kısa süre sonra tarım yapılamayacağı, hava kirliliğinin artacağı, halk sağlığının bozulacağı ve su kaynaklarının kirleneceği tespit edildi.

HERŞEY ASLINDA 2016’DA BAŞLADI

2016 yılında 5643 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu’nda yapılan son değişiklikler son değişiklikler ile her türlü kentsel atıklar, araba lastikleri, sanayi atık çamurları da biyokütle olarak nitelendirildi.

2016 yılında Yenilenebilir Enerji Kanununda yapılan değişiklikle eski araba lastikleri ve belediye çöpleri biyokütle sayıldı ve en son 25 Kasım 2020 tarihinde TBMM’de Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklik ile bu durum korundu. Allah aşkına petrol ürünü olan araba lastiği nasıl biyokütle olabilir? Akademik ve bilimsel açıdan bakılınca böyle bir şey imkansızken iktidar kendi kafasına göre yaptığı değişiklik ile araba lastiğini sanayi tesislerinin çamur atıklarını ve kentsel her türlü atığı biyokütle olarak nitelendirdi.

2016 yılında yapılan bu değişiklik ile belediyelerin desteği ve YEKDEM alım garantileri verilerek kurulan biyokütle enerji santralleri çığ gibi arttı. Belediyeler imar planları üzerinde değişiklikler yaparak da bu santrallerin önünü açtı. Türkiye’de doğrudan yakma yöntemi ile termik olarak çalışan biyokütle santral sayısı 2016 yılında 13 iken 2020 yılında 106’ya yükseldi. Acı olan gerçek ise bu santrallerin hiç birinden ÇED raporu istenmedi. Bu akıl alır bir durum değil. O yüzden bu karar çok önemli ve emsal bir karar. Yakma tekniği yenilenebilir tanımı ile bağdaşmıyor. Yakılan şey kendisini yeniler mi? Biyogaz, çöp gazı tesislerini bu tartışmanın dışında tuttuğumuzu da belirtmeliyim.

HERŞEY 2 KÖYLÜNÜN DAVA AÇMASI İLE BAŞLADI

Türkiye’nin en değerli arazilerinden birisi olan Çarşamba Ovası’nın ölmesine neden olacak bu tesise karşı Samsun Çevre Platformu toplantılar düzenledi ve burada yaşayan köylüleri bilinçlendirdi.

Eğercili Mahallesi sakinlerinden Yaşar Pektaş ve Seyfettin Batcı santralin kapatılması için dava açtı. Samsun 3. İdare Mahkemesi ilk olarak 18 Mart 2020 tarihinde işlemin iptaline karar verdi ancak Danıştay 6. Dairesi’nin 1 Temmuz 2020 tarihinde bu kararı bozması üzerine, yargılamaya Samsun 3. İdare Mahkemesi’nde devam etti. Açılan davaya TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ile Ziraat Mühendisleri Odası da müdahil oldu.

21 EYLÜL’DEN BERİ HUKUKSUZ OLARAK ÇALIŞIYOR

Bilirkişi raporlarını da değerlendiren Samsun 3. İdare Mahkemesi 21 Eylül 2021 tarihinde Samsun Valiliği’nin “ÇED gerekli değildir” işlemini tekrar iptal ederek “ÇED Gereklidir” dedi. ‘Karar ile santralin tarıma, insan sağlığına ve ovadaki suyun çekilmesi ile kuraklık üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı bilimsel olarak bir kere daha ortaya konuldu.

Şu anda bu santral hukuken yok hükmündedir ve hukuksuz bir şekilde faaliyetine devam etmektedir. Güde 630 ton muhtevasını bilmediğimiz biyokütle yakarak havamızı, suyumuzu ve toprağımızı kirletmeye devam etmektedir. Samsun Valiliği artık doğanın ve halkın yanında taraf tutsun ve Tarımsal SİT statüsü kazanmış Çarşamba Büyükovası’nın tam ortasında ve Hacıosman Tabiat ve Koruma alanına çok yakın konumda bulunan bu santralin kapısına mühür vursun. Samsun Valiliği mahkemenin kararını uygulasın. Tüm insanların vicdanına sesleniyorum ne olursunuz Çarşamba Ovası ölmeden harekete geçilsin. Ova içinde barındırdığı yüzlerce çeşit bitkisi ve canlısı ile ölmeden müdahale edin yoksa çok geç kalınacak.

BU SANTRAL EKONOMİYE DE ZARAR

Bu santralin ürettiği elektrik piyasadaki elektrik fiyatlarının çok çok üstüne alınıyor. Türkiye’de tüketilen elektriğin binde birini bile karşılamayan santral Türk ekonomisine büyük bir yüktür. Santral hem yakma tekniği kullanarak bizi ve çevreyi zehirliyor hem de üstüne devletten para alıyor.

Üretip YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması) kapsamında devlete sattığı elektrikten kilovat saat başına 14.6 cent kazanıyor. Piyasa fiyatının en pahalı dönemlerde bile 7 centi bulmadığı düşünülürse, bu santral fahiş fiyatla devlete elektrik satışı yapıyor. Ve üstelik önümüzdeki 10 yıl boyunca bu hakkı da kazanmış durumda.

Kısacası Oltan Köleoğlu Şirketine ait Çarşamba BES, ilgili kamu kurumlarının görevlerini yapmamaları ve yerel siyasi destekçileri sayesinde faaliyete başladı. Ama biz yöre halkı ile hem sahada hem de mahkeme salonlarında yürüttüğümüz mücadele sayesinde bu yozlaşmaya ve biyokütle sömürüsüne dur demiş olduk. Şimdi hukuki kazanımın gereği olarak bu santralın kapısına mühür vurulana kadar mücadelemizi devem edeceğiz.

Haber: Karar – HAVA ASAL
29 Eylül 2021

Diğer Yazılar