Kumsalı Yok Edecek Projeye Mahkeme “Dur” Dedi

Ordu’nun Gülyalı ilçesinden başlayan Giresun Çevre yolu projesinde yapılacak viyadük ayaklarının ilçenin en güzel plajına denk gelmesi ve kumsalı bozacağı gerekçesiyle CHP’li Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve ORÇEV (Ordu Çevre Derneği) dava açtı. Ordu İdare Mahkemesi çevre yolu projesinin durdurulmasına karar verdi.

Gülyalı’dan başlayıp Giresun’un Keşap ilçesinde sona erecek olan ve 49 kilometre uzunluğundaki çevre yolu projesi için düzenlenen ÇED raporuna Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve ORÇEV itiraz etti. Çevre yolunun Gülyalı’da viyadüklerle Karadeniz Sahil Yoluna birleştiği alanda bulunan Tepealtı plajının tahrip olacağını ileri süren Ulaş ve çevreciler mahkemeye başvurdu.

MAHKEME PROJEYİ DURDURDU

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Giresun Çevre Yolu Projesi ile ilgili olarak ÇED olumlu kararı verilmesine karşı Ordu Çevre Derneği ve Gülyalı Belediyesi’nin açtığı davada Ordu 1. İdari Mahkemesi hukuka aykırılıktan yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Mahkeme kararında, “Proje kapsamında inşa edilecek Gülyalı Kavşağı ayaklarının sahilde mevcut Gülyalı halk plajına isabet ettiği nazara alındığında, sahilin ekolojik özelliklerinin tahribatı, denize erişim, plaj alanı ve kıyıların korunması, insan ve doğal çevre etkileşimi açısından yeterince irdelenmediği, kavşağın uygulama sonrası çevresel etkilerinin öngörülmediği, şartlara dayalı heyelan, kayma, sıvılaşma, oturma olayları yönünden eksiklikler içerdiği, projenin Karadeniz Sahil yolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacı ile gerçekleştirildiği dikkate alındığında, Gülyalı Kavşağı’nın belirtilen yerde inşa edilmesinin bu amaca hizmet etmeyeceği” belirtildi.

Kararda, ÇED raporunda getirilen çözümlerin yeterli olmadığının anlaşıldığı açıklanarak, ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığını ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı açıklandı.

ŞİMDİLİK KUMSALI KURTARDIK

Mahkemenin verdiği kararda, projeye devam edilmesi halinde çevresel olarak önemli zararların doğabileceğini belirtiğini dile getiren ORÇEV, yaptığı açıklamada “Bizler ekoloji ve kamu yararı düşünerek davalar açmaktayız. Karşı geldiğimiz ekolojik yıkımların kamusal hiçbir yararı olmadığını mahkemeler de doğru buluyor. Gülyalı’daki elimizde kalan kumsal alanı korumuş görünüyoruz. Odu İdari Mahkemesi’nin verecek olduğu duruşma gününü bekleyeceğiz. Haklıyız kazanacağız” ifadelerini kullandı.

SAHİLİMİZİ YOK OLMAYACAK

Gülyalı Belediye Başkanı CHP’li Ulaş Tepe ise, “Giresun Çevreyolu’nun başlangıcı için ilçemiz Tepealtı sahillerine yapılması planlanan viyadüklerin eşsiz güzellikteki kumsalımızı yok edeceği gerekçesiyle açtığımız davada, ‘sahilin ekolojik özelliklerinin tahribatı, denize erişim, plaj alanı ve kıyıların korunması, insan ve doğal çevre etkileşimi açısından yeterince irdelenmediği, kavşağın uygulama sonrası çevresel etkilerinin öngörülmediği’ gerekçesiyle Ordu 1. İdari Mahkemesince ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verilmiştir. Çevreyi korumak insan yaşamını korumaktır. Gülyalı’nın geleceğine sahip çıkıyoruz” diye konuştu.

Sözcü/ İsmail AKDUMAN
16.11.2020

Diğer Yazılar