Hanlı’da HES’e Karşı Yeniden Dava Süreci Başladı

Hanlı HES projesine verilen ÇED olumlu raporunun mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine Akyurt Şirket, yeniden başvuru yaparak ‘ÇED gerekli değildir’ raporu aldı. Şavşat Dernekler Federasyonu, ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için Rize İdare Mahkemesi’nde yeniden dava açtı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde Hanlı ve Kireçli köylerine kurulmak istenen Hanlı Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) Revize Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkisiyle Artvin Valiliği tarafından verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için Rize İdare Mahkemesi’nde 11 Kasım’da dava açıldı.

Eski Artvin Valisi Selahattin Akyurt’a ait Akyurt Enerji Üretim A.Ş tarafından yapılması planlanan Hanlı Regülatörü ve 1-2 HES projesine verilen Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporunun iptali yönünde 2 yıl süren dava, halkın lehine sonuçlanmıştı. Şirket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yeniden ÇED başvurunda bulunarak ‘ÇED gerekli değildir’ raporu almıştı.

Şavşat Dernekleri Federasyonu, eski Artvin Valisi Selahattin Akyurt’a ait şirkete karşı dava açıldığını duyurdu. Açıklamada, halkın lehine sonuçlanan dava sürerken şirketin, projenin kurulum gücünün 10 MWg altında olmasına dayanarak ve projede revizyon yaparak ‘ÇED gerekli değildir’ kararını aldığı belirtildi. 20’si Şavşat, 8’i Ardanuç ilçesine bağlı toplam 28 köyün su haklarını ilgilendiren projeye karşı Rize İdare Mahkemesi’nde 11 Kasım’da yeniden dava açıldı.

‘YARGI ERKİNE GÜVEN KAYBETTİREN BİR TABLODUR’

Basın açıklamasını okuyan Şavşat Dernekler Federasyonu Başkanı ve davanın avukatı Halis Yıldırım, “Bu yöntemin, hukuku dolanmak olduğu, mahkeme kararını da işlevsiz kılma sonucunu doğurduğu aşikardır. Hukukta yeniden reformun konuşulduğu bu günlerde, hukukun böylesine basit bir yolla yok sayılması, yargı erkine de güven kaybettiren dramatik bir tablodur. 2 yıl dava sürsün, keşifler yapılsın, bilirkişi raporları hazırlansın ve Mahkeme karar versin ama aynı proje için yeniden aynı yargı kurumu önüne çıkılsın. Üstelik dosya içeriğinde saptanan eksik, yanlış ve aykırılıklarda zerrece bir düzeltme de yapılmadan” diye konuştu.

MAHKEMENİN İPTAL KARARINA İLİŞKİN GEREKÇELER

Mahkemenin daha önce verdiği kararda iptal gerekçelerinin bir bölümü şöyle:

“Hanlı Deresinin çanak şeklindeki morfolojik yapısının proje genelinde dar ama değişken ıslak çevreler oluşturduğu dikkate alınmaksızın sabit kabul ve verilerle hazırlanan can suyu (çevresel akış) hesaplama yönteminin 1,85 ‘lik ıslak çevre için uygun olsa da söz konusu derenin kritik yatak genişliğine sahip kesitlerinde çevresel sorunlar oluşturacağının açık olduğu, Hanlı Deresinde yaşayan balıkların cins ve boyutlarına dair bir çalışma ve tespit yapılmadan Hanlı I ve II Regülatörleri için hazırlanan balık geçitlerinin plan ve boy kesitlerinin tip proje olmaktan öte bir anlam ifade etmediği, ülkemizin en yoğun ve verimli ormanlık alanlarından birinde bulunan söz konusu yöreye ilişkin Türkiye ortalamasına göre alınmış değerlerle oluşturulan bir modelleme üzerinden kesilecek ağaç sayısının belirlenemeyeceği, ayrıca arazi eğiminden kaynaklı erozyon tehlikesi, dere taşkın debisinin şantiye sahasına etkisi, dere morfolojinin bozulması, yüzey ve yer altı suları, toz oluşumu ve gürültü miktarı, kadim su kullanım hakları ve kümülatif etki değerlendirmesi hususlarında ihtiva ettiği taahhütleri ve tespitleri alanı temsilden uzak ve yetersiz olduğu anlaşılan ÇED Raporu esas alınmak suretiyle tesis edilen Artvin İli Şavşat İlçesi Hanlı Köyü sınırları içerisinde bulunan Arpalı Deresi üzerinde müdahil şirket tarafından yapımı planlanan ‘Hanlı Regülatörü ve HES’ projesi ile ilgili olarak verilen “ÇED Olumlu” kararında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

Duvar/ Pelin Akdemir
17.11.2020

Diğer Yazılar