NESKO Maden Trabzon’un Yomra, Maçka, Düzköy, Arsin ve Araklı ilçelerinde maden ocağı işletecek

NESKO Maden Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Yıldızlar SSS Holding) tarafından Trabzon İli, Merkez, Yomra, Maçka, Düzköy, Arsin ve Araklı İlçeleri sınırları içinde Bakır-Kurşun-Çinko Maden Ocakları, Bakır-Kurşun-Çinko Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi için ÇED süreci başlatıldı.

Proje kapsamında tüm ruhsat sahalarında yeraltı madenciliği ile üretim yapılması planlanıyor. 3 Numaralı ÇED alanında 2,4 hektarlık alanda yer üstü üretim yapılması planlanıyor.   

Proje alanların, Trabzon Suları Alt Havzasında yer almakta olup, alt havzanın en önemli akarsuları Fol Deresi, Kale Deresi, Değirmendere (Maçka Deresi), Yanbolu Deresi, Manohoz Deresi(Gürçay) ve Solaklı Deresi’dir. Proje alnında da dereler yer almaktadır.

Proje alanları; ÇED Alanı-1, ÇED Alanı-2, ÇED Alanı-3 olmak üzere 3 poligon olarak tanımlanmış.
ÇED alanı-1 yaklaşık 6486 hektar olup, zenginleştirme tesisi, atık depolama tesisi bulunuyor
ÇED alanı 2 yaklaşık 875 hektar (27 Mart 2001 yılında işletilmeye başladı)
ÇED alanı 3 ise yaklaşık 1998,98 hektardır (2.40 hektarlık alan açık işletme olarak faaliyet göstereceği belirtilmiş)

ÇED Raporuna ulaşmak için TIKLAYIN

Projenin gerçekleşmesi ile birlikte;

  • Mevcut durumda işletilen Sicil 33219 nolu saha üretim kapasitesi 720.000 ton/yıla çıkartılması ve üretime kurşun madeninin de eklenmesi, (ÇED alanı 2)
  • Sicil 20056520, 20063421, 20063731, 20069360 nolu sahalarda yeraltı maden işletmesi ile yıllık 120.000 ton üretim yapılması, (ÇED alanı-1)
  • Sicil 85437 nolu sahada 2,40 hektar alanda açık işletme ile 100.000 ton/yıl ve tüm ruhsat sahasında da yeraltı maden işletmeciliği ile 120.000 ton/yıl üretim yapılması, (ÇED alanı 3)
  • Sicil 70719 nolu sahada mevcut işletme faaliyetlerine herhangi bir değişiklik yapılmadan devam edilmesi, (ÇED Yönetmeliği kapsamında izinli olmasından dolayı proje kapsamında değerlendirilmemiştir.)
  • 728.000 ton/yıl (200 ton/saat) kapasiteli cevher zenginleştirme tesisi ilave edilmesi, Tüm sahalarda çıkarılan tüvenan cevherin zenginleştirme tesisinde işleme tabi tutulması, 
  • 1 adet Atık Depolama Tesisi ilave edilmesi planlanmakta

6 Eylül 2018 tarihinde halkın katılımı toplantısı yapılacak.

Diğer Yazılar