Kastamonu’da 3 maden projesine ÇED gerekli değildir kararı

Kastamonu Hanönü ilçesine bağlı 3 ayrı bölgede ACACİA Maden İşletmeleri A.Ş tarafından toplamda 4.888 hektarlık alanda işletilmek istenen Bakır madenine “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verildi

Kastamonu Hanönü(Gökçeagaç) ilçesinde 201002034(1), 201002035(2), 201300001(3) ruhsat numaralı saha mevkilerinde ACACİA Maden İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan IV. Grup Maden(Bakır) Ocağı projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan başvuru dosyası incelenerek ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince IV. Grup Maden(Bakır) Ocağı projelerine Kastamonu Valiliğince “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verildi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen alanların tamamı ormanlık alanda olup yerleşim yerlerine çok yakınında yer alıyor. Açık ocak olarak işletilmesi planlanan projelerde toplam 4.888 hektarlık ruhsat alanı içerisinde maden ocakları, pasa depolama alanları ve zenginleştirme tesisleri yer alıyor.

Proje Detayları

201002034 numaralı 1998,69 hektarlık ruhsat sahasının 15,88 hektarlık ÇED alanında IV. Grup Maden (Bakır) Ocağı açılması ve işletilmesi planlanmakta.

Faaliyet alanı Hanönü İlçe merkezinin kuş uçumu yaklaşık 14 km güney-batısında, Kastamonu İl merkezinin ise 50 km kuzey-batısında kalmaktadır. Ayrıca Kuyluş Köyü’nün 850 m batısında, Kornapa Köyü’nün 1,65 km doğusunda yer almaktadır. Faaliyetin gerçekleşeceği ocak alanının tamamı orman alanı üzerinde kalmaktadır

201002035  numaralı 1998,08 hektarlık ruhsat sahasının 23,71 hektarlık ÇED alanında IV. Grup Maden (Bakır) Ocağı açılması ve işletilmesi planlanmaktadır. Faaliyet alanı Hanönü İlçe merkezinin kuş uçumu yaklaşık 12 km güney-batısında, Kastamonu İl merkezinin ise 51 km kuzey-batısında kalmaktadır. Ayrıca Tekke Mahallesi’nin 580 m güney-batısında, Çoroğlu Mahallesi’nin 860 m güney-doğusunda ve Kuyluş Köyü’nün 1,3 km doğusunda yer almaktadır. Faaliyetin gerçekleşeceği ocak alanının tamamı orman alanı üzerinde kalmaktadır

201300001 numaralı 891,76 hektarlık ruhsat sahasının 24,89 hektarlık ÇED alanında IV. Grup Maden (Bakır) Ocağı açılması ve işletilmesi planlanmaktadır.  Faaliyet alanı Hanönü İlçe merkezinin kuş uçumu yaklaşık 6 km güney-batısında, Kastamonu İl merkezinin ise 57 km kuzey-batısında kalmaktadır. Ayrıca Sepetcioğlu Mahallesi’nin 1,4 km güney-batısında, Akcasu Mahallesi’nin 1,77 km doğusunda yer almaktadır. Ocak faaliyetinin gerçekleşeceği sahanın tamamı orman alanı üzerinde kalmaktadır

 

Diğer Yazılar