Danıştay, Giresun Çevre Yolu projesi ÇED’inin hukuka uygun olmadığına karar verdi

Ordu Çevre Derneği ve Gülyalı Belediyesi’nin, Giresun Çevre Yolu projesinin ÇED  iptali için açtığı dava sonuçlandı. Danıştay Giresun Çevre Yolu ÇED’inin hukuka uygun olmadığı kararını verdi.

Ordu’nun Gülyalı ilçesinden başlayarak yapılmak istenen Giresun Çevre Yolu projesi Gülyalı İlçesi Tepeköy Mevkiinde kumsala kavşak yapımının yanlışlığı üzerine Ordu Çevre Derneği ve Gülyalı Belediyesi Ordu 1. İdare Mahkemesi’ne Giresun Çevre Yolu Projesi ÇED’inin iptali için dava açmıştı. Ordu 1. İdare Mahkemesi ÇED’in hukuksal dayanaktan yoksun diyerek iptal kararı vermişti. Dava Danıştay 6. Daire tarafından kesin olarak sonuçlandırıldı. Dayıştay 6. Dairesi, Ordu 1. Dare Mahkemesi’nin kararını onayladı.

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu ve Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe birer açıklama yaparak hem süreç hakkında hem de mahkeme kararı hakkında bilgi verdi.

“KUMSALLARI KORUDUK”

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) dava açma nedenlerinin ve Gülyalı ilçesinin en önemli kumsalının yok edilmesinin önlenmesi için olduğunu vurgulayarak, “Ordu ili ilçeleriyle birlikte Karadeniz sahil boyunca deniz doldurularak yapılan karayolundan etkilenmeyen tek il. Bu konuda mitingler de yapıldı. Bu kazanımın çevre yolu projesiyle yok edilmesine suskun kalmazdık. Gülyalı Belediyesi’yle birlikte Gülyalı ilçemizin kumsalını korumak için dava açtık. Kumsallarımızı bir kez daha korumayı başardık” denildi.

Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe de “Giresun Çevre Yolu projesi kapsamında ilçemiz sınırlarında yapılması planlanan viyadüğün kumsallarımızı yok etme tehlikesine karşılık, Gülyalı Belediyesi olarak Ordu Çevre Derneğimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz itirazın mahkemelerce haklı bulunması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir.

Karadeniz Sahil Yolu uygulamaları sonucunda birçok yerleşim yeri kumsal alanlarını kaybetti. Bugün denizle iletişimi kopmuş bir bölge haline geldik. Elimizdeki mevcut kumsal alanları korumak mecburiyetindeyiz. Tepealtı Mahallemizde Ordu Büyükşehir Belediyemizin Halk Plajı yer almaktadır. Bu geniş kumsal alan şehrimizin denize girilebilecek nadir lokasyonlarından biridir. Dolayısıyla bu alana yapılacak viyadük kumsallarımıza saplanan bir bıçak etkisi yaratacaktır. Burada özellikle vurgulamak isterim ki bizler yolun yapılmasına hiçbir zaman karşı değiliz. Sadece buradaki mevcut planlamanın kumsallarımızı yok etmeyecek, doğamızın görünümünü ve dengesini bozmayacak biçimde gözden geçirilerek yeniden ele alınmasını istiyoruz. Gelişen teknik imkanlar bunu mümkün kılmaktadır. Kumsallarımızı ve çevremizi gelecek nesillere korunmuş bir şekilde emanet etmek için hassasiyetimizi sürdüreceğiz” dedi.

MAHKEME TRAFİĞİ RAHATLATMAYAN PROJE DEDİ

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu açıklamasında Danıştay Altıncı Dairesi’nin oybirliğiyle onayladığı Ordu 1.İdare Mahkemesi’nin kararı hakkında da bilgi verdi. “… ÇED raporunda faunaya ait türlerin güncel verilere dayanmadığı ve hatalı ve eksik türlerin raporda yer aldığı, proje alanında yaşadığına dair bir bilimsel kanıt olmamasına rağmen hazırlanan ÇED raporunda bazı türlerin varlığından bahsedildiği, bazı türlerin ise hiç incelenmediği, proje alanı ve yakın çevresinde tespit edilen flora türlerine ait IUCN kırmızı liste sınıfları (kategorileri) hakkında bilgi verilmediği, proje bakımından geçici depolama sahalarının yerlerinin belirlenmesi büyük önem arz etmesine karşın, geçici depolama sahaları ile söz konusu depolama alanları bakımından ihtiyaç duyulacak yolların toplama-taşıma-depolama açısından meydana getireceği çevresel olumsuzlukların önceden belirlenmediği, kazı fazlası malzemelerin miktarı nazara alındığında bu hususta verilen taahhütlerin bilimsel ve ekonomik olarak yerinde olmadığı, raporda heyelan izleme çalışmalarından yeterince bahsedilmediği, proje kapsamında inşa edilecek Gülyalı Kavşağı ayaklarının sahilde mevcut Gülyalı Halk Plajına isabet ettiği nazara alındığında, sahilin ekolojik özelliklerinin tahribatı, denize erişim, plaj alanı ve kıyıların korunması, insan ve doğal çevre etkileşimi açısından yeterince irdelenmediği, kavşağın uygulama sonrası çevresel etkilerin öngörülmediği, raporda yer alan jeolojik çalışmaların, arazinin topografik özellikleri, jeolojik birimlerin yoğun hidrotermal alterasyona dayalı ayrışma ve bozulmaları ve meteorolojik şartlara dayalı heyelan, kayma,  sıvılaşma, oturma olayları yönünden eksiklikler içerdiği, projenin Karadeniz Sahil yolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacı ile gerçekleştirildiği dikkate alındığında, Gülyalı Kavşağı’nin belirtilen yerde inşa edilmesinin bu amaca hizmet etmeyeceği dolayısıyla çebvresel etki değerlendirmesi sürecinde, çevresel etki değerlendirmesi raporunda getirilen çözümlerin yeterli olmadığı anlaşıldığından; dava konusu Çevre Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kararına varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…karar verildi.” 

Evrensel – 16.09.2021

Diğer Yazılar