Karadeniz İklim Eylem Planı

Karadeniz İklim Eylem Planı’ndan Karadenizlilerin haberi var mı?

Karadeniz İklim Eylem Planı’ndan Karadenizlilerin haberi var mı?

Türkiye’nin AKP iktidarları döneminde kalkınma, büyüme adı altında uygulamaya koyduğu ekokırım projelerinin en büyük tahribatı yarattığı yerlerden biri hiç şüphesiz Karadeniz Bölgesi. Özellikle Doğa Karadeniz Bölgesi, dünyada eşi benzeri olmayan doğal güzellikleri, endemik bitki örtüsü ve jeolojik yapısı, fauna ve florası ...

Read more