‘Tarım alanlarını talana açan yönetmeliğe hayır’

41 Ekoloji örgütü, Toprak Koruma Kanunu Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle tarım alanlarının ranta açılmasına tepki gösterdi.

Ekoloji örgütleri tarım alanlarında kamunun enerji ve yol yapımını kolaylaştırma gerekçesiyle Toprak Koruma Kurulu’nun işleyişine yönelik yapılan yönetmelik değişikliğine tepki gösterdiler. Değişikliğin tarım alanlarının talana açılmasına neden olacağını belirten ekoloji örgütleri yönetmeliğin iptalini istediler.

TARIM DIŞI KULLANIMIN ÖNÜ AÇILIYOR

Ekoloji örgütlerinin yaptığı yazılı açıklamaya, 11-12 Kasım 2017 tarihinde Bergama’da gerçekleştirilen Ekoloji Örgütleri Birlik Toplantısına katılan ekoloji örgütlerinin yanı sıra bu toplantıya katılmayan örgütler de imza attılar. Açıklamada yapılan yönetmelik değişikliği ile dokuz üyeden oluşan Toprak Koruma Kurulu’nun alacağı kararlarda gereken oy sayısı düşürülerek tarım alanlarının tarım dışı kullanılmasının önünün açıldığı ifade edildi.

AKP hükümetin halen yanlış tarım politikalarının köylülüğü bitirip üretim yapmayı kısıtlayarak tarım ürünlerini yurt dışından alınmasına neden olduğunu belirtilen ekoloji örgütleri açıklamasında “Bu durum  gelecekte tamamen çok uluslu şirketlerin hegemonyasına girmemize sebep olacaktır. Hükümet tarım toprakları konusunda yaptığı değişiklikle toprakların ulusal ve uluslararası şirketlerin eline geçmesini daha da kolaylaştıracaktır” denildi.

41 EKOLOJİ ÖRGÜTÜ İMZALADI

Ülkenin değişik yerlerinde mücadele eden 41 ekoloji örgütünün imzasını taşıyan açıklamada “tarım üretimini sınırlayan, üretim maliyetini yükselten zamlar ve vergiler nedeniyle çiftçiyi sürekli borçlandıran, ithal tarım ürünlerinin ülkeye girişinde kolaylıklar sağlayarak tarımdaki üretimin her geçen yıl azalmasına neden olan hükümet, yaptığı bu değişiklikle son darbeyi de vurarak çiftçinin elinden toprağını da alacaktır” denildi.

ÖNCE TARIM

Amacı toprağı korumak olan Toprak Koruma Kurulu’dan tarım arazilerini otobanlara ve termik, nükleer, hidroelektrik santrallerine açma görevini üstlenmesinin istenildiğine dikkat çeken ekoloji örgütleri “Toprak Koruma Kurulu’nun alacağı kararların geçerli olabilmesi için oy birliği şartının getirilmesini istiyoruz. Bu yönetmeliğin ivedilikte iptal edilmesini istiyoruz.
Köle olmamak, aç kalmamak, sağlığımızı yitirmemek, doğamızı korumak için önce tarım diyoruz” dediler. 

Özer Akdemir /Evrensel
3.02.2018

Diğer Yazılar