Şeker’deki HES’le ilgili bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu

ŞEKER Kanyonu’nda yapılacak HES’le ilgili bir aşama daha tamamlandı. Şeker’de yapılacak HES’le ilgili Karabük İl Genel Meclisi’nde 1 Ocak 2018 tarihinde kabul edilen, toplanan imzalarla yapılan itirazın da 5 Şubat 2018 tarihinde reddi üzerine açılan davada yeni bir aşamaya geçildi.

Bilindiği gibi, Şeker Kanyonu’nda T.M Enerji tarafından yapılması planlanan HES için YENİCE PLATFORMU öncülüğünde Tir ve Yazıköy köyleri adına iki dava açılmıştı. İl Genel Meclisi’nin 147 sayılı kararının iptali istemi üzerine açılan dava sürecinde 22 Nisan’da olay mahallinde keşif yapılmıştı. Denizli Pamukkale Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi’ndan 9 kişilik bilim insanları Kastamonu İdare Mahkemesi heyeti gözetiminde keşif ve inceleme yapmışlardı.

22 Nisan’da yapılan keşfin raporu bilim insanları tarafından tutuldu ve Kastamonu İdare Mahkemesi Başkanlığına sunuldu.

49 sayfadan oluşan ayrıntılı raporda, burada yapılacak HES’in çeşitli sakıncaları içereceği vurgulandı. Raporun bir bölümünde Şeker’deki suyun 1. sınıf kaliteli su olduğuna da yer verildi. Ayrıca, kırmızı benekli alabalık türünün yayılış gösterdiği, can suyunun yetersiz olduğu, yapılacak patlamalarda yaban hayatının olumsuz etkileneceği belirtildi.

Raporun bir başka önemli maddesi ise Yenice Ormanlarının Türkiye’nin en önemli 122 bitki alanından birisi olma niteliği ile doğa turizmine elverişli olduğu vurgusu yapıldı.

Raporda yer alan önemli maddelerden birisi de çalışmalar sırasında toprak kayması, heyelan ve kaya düşmesi gibi olayların yaşanabileceği üzerinde duruldu.

Sonuç maddesinde ise ” Üretilecek toplam faydanın/hizmetin yaygın etkisi ve katma değerinin belirsiz olduğu, plan gerekçesinin bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayandırılmadığı, eşik analiz-sentezi yapılmadığı, dolayısıyla imar planı esaslarına uygun hazırlanmadığı bu yönleriyle, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 7. maddesi 1. fıkrası içeriğinde ifade edilen “planlar kamu yararı amacıyla yapılır” hükmü esas olmak üzere Kamu yararı ve hizmet gereğinin karşılanması ilkesi bakımından uygun-tutarlı olmadığı kanaati edinilmiştir” denildi.

Ayrı ayrı incelenen tüm maddelerde de ilgili mevzuat açısından uygun-tutarlı olmadığı ibaresi kullanıldı.

Yazıköy ve Tir köyleri adına Av. Hüseyin Aksoy , Türkiye’nin en eski derneklerinden Türkiye Ormancılar Derneği Avukatı Kemal Aybek de müdahil olarak keşif sırasında görüş bildirmişlerdi. Ayrıca, Prof. Dr. Doğan Kantarcı da Yenice adına görüşlerini sunmuştu. Keşif sırasında Yenice Platformu Sözcüsü Mustafa Akay da mahkeme ve bilirkişi heyetine bilgiler vermişti.Keşif sırasında bazı yurttaşların da bilgilerine başvurulmuştu.

Türkiye Ormancılar Derneği Avukatı Kemal Aybek,Av. Hüseyin Aksoy ve Prof. Dr. Doğan Kantarcı bilirkişi raporuyla ilgili görüş ve itirazlarını mahkeme başkanlığına sunacaklar.

Haber: Mustafa Akay
1.08.2019

Diğer Yazılar