Ordu’da, Danıştayın Yeşil Yol’u durdurma kararı belediyeye ve şirkete iletildi

Ordu Çevre Derneği, Danıştayın yeşil yolu durdurma kararını Ordu Büyükşehir Belediyesine ve DOKAP’a iletti.

Samsun’dan Artvin’e kadar yaylaları birbirine bağlama adıyla yapılmaya başlanan yeşil yol çalışması sırasında yaylalarına sahip çıkanların tepkilerini dikkate almayanlara Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından “dur” denildiğini ifade eden Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, “Danıştayın kararı geç de olsa yaylaların, ormanların bozulmasını engelleyen bir karar oldu. Bu karar elimize geçer geçmez Ordu’daki yeşil yolu yapan Ordu Büyükşehir Belediyesine ve projenin sahibi olan DOKAP’a çalışmaları durdurmaları için uyarı yazımızı verdik. Bundan sonra çalışmalar devam ederse mahkeme kararını uygulamadıkları için suç işlemiş olurlar.” dedi.

Yaylaları birbirine bağlama adıyla yapılan çalışmalar sırasında zarar verildiğini vurgulayan Gönül, “Yayla adı üzerinde, doğal kalması gerekir. Yaylaları birbirine bağlama projesi betonlaşmayı hızlandıracak; maden ve enerji çalışmalarının altyapısı olacaktı. Turizm diyerek doğal yaşam yok edilecekti. Dilekçemizi verdik. Bundan sonra yeşil yol güzargahı üzerindeki her çalışma suç teşkil eder.” dedi.

ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Coşkun Özbucak da, “Danıştayın verdiği kararı Samsun’dan Artvin’e kadar tüm illerde yeşil yol yapanlara ve DOKAP’a ulaştırılmasına özen gösterilecek. Çünkü dilekçe verilmezse kararı uygulamayabiliyorlar. Kararın uygulanması için bizlere de görev düşüyor. Ekoloji Birliği bileşenleri bunun takipçisi olacaktır.” dedi. Özbucak değerlendirmesini sürdürerek, “Yola yeşil adının verilmesi algı operasyonudur. Yeşili yok eden projenin adı ancak “kara” olur. Projenin asıl amacının yaylalara halkın kullanımı için yol yapmak değil. İyi biliyoruz ki, HES’ler, maden işletmeciliği, taş ocakları gibi çalışmalarının yollarını yapmaktalar. Yeşil yol projesi, yer üstünü yok ederek yer altını şirketlere pazarlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Danıştayın kararının uygulanması için takipçisi olacağız.” dedi. 

(Ordu/EVRENSEL) – 19.07.2020

Diğer Yazılar