Melet Balıkçı Barınağı için ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verildi

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Melet Irmağı Balıkçı Barınağı için ikinci kez başlattığı ÇED süreci için de ORÇEV’in açtığı  dava sonucu yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen Melet Irmağı Balıkçı Barınağı için başlattığı Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) için Ordu İdare Mahkemesi  2. kez yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından “ÇED Gerekli Değildir” kararıyla yapılmak istenen Melet Balıkçı Barınağı için Ordu Çevre Derneği tarafından açılan “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali davası Danıştay tarafından itiraz yolu kapalı olarak Ordu Çevre Derneği’nin lehine sonuçlandırılmıştı. Ordu Büyükşehir Belediyesi barınak çalışmalarını sürdürürken ikinci kez ÇED süreci başlatmıştı. Ordu Çevre Derneği, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı 2. ÇED için de Ordu İdare Mahkemesi’ne yeniden dava açtı. Bu dava için de Ordu İdare Mahkemesi “telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği” gerekçesiyle çalışmanın durdurulması için “yürütmeyi durdurma” kararı verdi.

 

“OBB ZARAR VERİYOR, MAHKEME DURDURUYOR”

ORÇEV’in açıklamasında mahkeme kararı için de, “Şimdi de Melet Balıkçı Barınağı projesi için 2. kez açılan davamız sonuçlanıyor. Ara karar lehimize sonuçlandı ve Ordu İdare Mahkemesi ‘Telafisi zor zararlar vereceği’ gerekçesiyle çalışmanın durdurulması yönünde karar verdi. Yani yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yakın zamanda mahkemenin lehimize sonuçlanacağını umuyoruz” denildi.

 

“BARINAKTAKİ ÇALIŞMA DERHAL DURDURULMALI”

Mahkemenin karar gerekçesinde “Öte yandan, hukuka açıkça aykırı olduğu tespit edilen dava konusu işlemin yürütülmeye devam edilmesi halinde proje faaliyetlerinin (inşa vb.) devam ettirileceği ve bunun da çevresel ve ekonomik zararlara neden olacağından, uygulaması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemim; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına … itiraz yolu kapalı olmak üzere… oybirliğiyle kesin olarak karar verildi” vurgusu yapıldığı belirtilerek, bu karar nedeniyle barınaktaki çalışmaların derhal durdurulması gerektiği ifade edildi.

Haber:EVRENSEL – 19.02.2023

Diğer Yazılar