Madde80 Doğaya Darbedir/22 Ekim 2016

Değerli Basın Mensupları ve Yaşam Savunucuları

Yıllardır HES’lere, termik santrallere, nükleer santrallere, yaşamı yok eden tüm politikalara, tüm rant projelerine karşı durduk; var gücümüzle direndik, direnenlere destek verdik. Hukuksal ve toplumsal mücadelemizden tüm engellemelere rağmen hiç vazgeçmedik. Doğayı, canlı yaşamını hiçe sayan şirketler ve onun taşeronu olan Hükümetler var güçleri ile saldırdı. Hukuka; yandaş bilirkişi raporları, taraflı mahkeme heyetleri, hiç bitmeyen ÇED süreçleri ile etki etmeye çalışan iradenin son noktası ise Madde 80 oldu. Ağır aksak işleyen hukukumuz Madde 80 ile birlikte yok hükmüne ulaştı.

Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6745 sayılı kanun içinde yer alan bu yıkım aracı madde, hayatın akışını bir şirket faaliyetine dönüştürmekte, ülkenin tüm doğal varlıklarını itirazsız meta hâline getirmektedir.

Madde 80 ile Ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümünü sağlama’ gibi millî değerler gerekçe gösterilerek, hukuksuzluk meşrulaştırılacak; talan, “Stratejik Yatırım” adıyla put haline getirilecektir.

Madde 80 ile şirketlere Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş teşvikler verilerek, projelere muafiyetler sağlanacak, işletilen idari prosedürler ve idari işlemler Bakanlar Kurulu kararıyla ortadan kaldırılabilecektir.

Madde 80 ile kıra, kente ve canlı yaşamına telafisi imkânsız ekolojik yıkımlar getirecek olan, plan ve şehircilik ilkelerine aykırı projelere; ruhsatsız, imar izinsiz, ÇED’siz ve yargı yolu önden kapatılmış olarak başlanabilecektir

Madde 80 ile ticarî yatırımların “Stratejik Gerekliliği ve Aciliyeti” bağlamında, Türkiye’nin dereleri, kıyıları, denizleri, ormanları, ovaları, yaylaları, kültür mirasları Bakanlar Kurulu’nun keyfine, her şeye para gözüyle bakanların insafına terk edilecektir.

Devam eden ve tamamlanan benzer projelerle, daha önce defalarca örneklerini gördüğümüz üzere, doğayla birlikte kent ekosisteminin de olmazsa olmaz unsurlarından olan yaban hayvanlarının yaşam alanları, taraf olunan Uluslararası Sözleşmelere ve Ulusal Mevzuata rağmen talan edilecek; zorunlu göçe tâbii tutulan yaban hayvanlarına verilen tüm zararlar, hem kırda hem kentte telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaratacaktır.

Hâlihazırda kentsel dönüşüm kılıfı altındaki kent yağması hızlanacak; parklardan deprem toplanma alanlarına, sahillerden kültürel ve tarihî eserlere, müştereklerimiz yine bu madde ışığında rahatlıkla ranta açılacaktır.

Bu Katliam Yasası, yetki sahibi olan siyasî partiler tarafından, varoluş sebebi yasaların Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek olan Anayasa Mahkemesi’ne götürülecektir. Anayasa Mahkemesi de üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Bu yasa doğaya ve kentlere darbedir ve derhal iptal edilmelidir.

Anayasa Mahkemesi’nin göstereceği tavır Türkiye’de hukukun geldiği noktayı bize teyit edecek. Ya hukukun üstünlüğünü bize gösterecek ya da tarihe, bu kıyıma onay vermiş hukukçuların varlığı geçecektir.

Bizler; doğa, hayvan ve kent örgütleri, duyarlı hukukçu ve siyasetçiler, yaşam savunucuları, kısacası yaşamın ta kendisi olarak yaşanılabilir bir dünya için toprağı, suyu, havayı, çıkarsız bir şekilde doğayı savunuyoruz.

  1. Madde Anayasa Mahkemesi’nden geçecek ya da dönecek. Bizler; kentleri, doğayı ve yarınları hiçe sayan iktidar, bürokrat ve şirketlere karşı, her türlü mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

Madde 80 doğanın, yaşamın ve geleceğin yok edilmesidir! Bu çılgınlıktan derhal vazgeçilmelidir!


ÇAĞRICILAR:

Acıbadem Halk Dayanışması

Adalar Savunması
Alakır Nehri Kardeşliği
Arhavi Doğa Koruma Platformu

Artvin HOD Maden İzleme Grubu

Aydın Çevre Platformu

Ayvalık Çevre Platformu

Bartın Platformu
Bakırtepe Çevre Platformu

Beşiktaş Kent Dayanışması

Beykoz Kent Dayanışması
Beyoğlu Kent Savunması
Bursa Kayapa Çöp Depolama ve Yakma Tesisine Hayır Platformu
Bursa Kent Savunması

Bozcaada Forum
Çanakkale İDA Dayanışması
Çevre ve Ekoloji Hareketleri Avukatları (ÇEHAV)

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Çekerek Irmağı Özgür Akacak

Derin Ekoloji Derneği

Didim Çevre Platformu
Diren Büyükçekmece
Dört Ayaklı Şehir

DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu
Doğanın Çocukları

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)
Don Kişot Bisiklet Kolektifi
Ereğli Cevre Platformu

Ergene İnisiyatifi
Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu
Fatih Tarihî Yarımadayı Koruma Dayanışma Ve Kültür Derneği
Faytona Binme Atlar Ölüyor Platformu
Fırtına İnisiyatifi
Fikirtepe Derneği
Gaziantep Barosu

Gaziantep Doğa ve Hayvan Dostları Derneği
Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi

Göztepe Dayanışması

Haliç Dayanışması

Halkevleri
Haydarpaşa Dayanışması
HDK Ekoloji Meclisi
Hayvan Hakları İzleme Merkezi ve Komitesi
Hayvan Hakları ve Etiği Derneği
Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği
Hayvanlara Adalet Platformu
Hayvan Hakları Federasyonu
Haziran Ekoloji ve Kent Grubu

Hemşin Yaşam Derneği

 

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
İstanbul Kent Savunması
Kadıköy Kent Dayanışması

Karadeniz İsyandadır Platformu

Kardeş Bitkiler Topluluğu
Kayseri Hayvanları Koruma Derneği

Kayseri Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Kuzey Ormanları Savunması
Kuzdere Gönüllüleri
Koşuyolu Çevre Gönüllüleri

Kozluören Doğa Direniş Platformu
Loç Vadisi Koruma Platformu
Macka Parkı Forumu
Mezopotamya Ekoloji Hareketi

Munzur Çevre Derneği
Nilüfer Kent Konseyi

Nilüfer Çayı Temiz Aksın Platformu
Ordu Doğal Çevreyi Koruma Derneği
Pangea Ekoloji
Phaselis İnisiyatifi
Politeknik
Rami Dayanışma Platformu

Roma Bostanı
Saray Doğayı Koruma Derneği
Sarıyer Kent Dayanışması
Senoz Vadisi Koruma Platformu

Sinop Nükleer Karşıtı Platform
Sultangazi Kent Savunması

Şişli Merkez Mahallesi Forumu

Sosyal Haklar Derneği

Uludağ’a Dokunma

Tahtacıörencik Eko-komünal Köy
Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği
Temiz Ünye Çevre Platformu

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Toplumcu Mimarlar ve Mühendisler Meclisi
Tonya Çevre Platformu İstanbul Yürütmesi
Validebağ Gönüllüleri
Validebağ Savunması

Yaylaların Kardeşliği

Yeşil Artvin Derneği

Yeşil Gerze Çevre Platformu
Yeşilırmak Tozanlı Çevre Platformu

Yeşil Gazete
Yeşil Sol Parti Doğanın Hakları Var Çalışma Gurubu
Yeşil Öfke Ekoloji Kolektifi

Yeşil Direniş Gazetesi
Yeryüzüne Özgürlük

Yeryüzü Derneği

Yunuslara Özgürlük Platformu

Diğer Yazılar