Karadeniz’in doğa harikası yaylalarını tahrip edecek yollara bir durdurma daha

Karadeniz Bölgesi’nde doğa harikası yaylaları birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol projesinin durdurulmasının ardından önemli bir karar daha alındı. Kararda Kaçkar Dağları hakkında inceleme ve araştırmanın yapılmadığına da dikkat çekildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılında Rize Çamlıhemşin ilçesi Ayder – Hazindak Bölgesi Kış Sporları Merkezi’ne ilişkin küçük ve büyük ölçekli uygulama imar planları hazırladı. Bölge sakinlerinin avukatı İbrahim Demirci plan çerçevesinde açılacak yolların bölgede tahribata neden olacağını belirterek planının yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi.

Rize İdare Mahkemesi davayı reddetti. Demirci, davayı Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi’ne taşıdı. Yolların açılmasıyla tahribatın sonradan düzeltilmesinin mümkün olmayacağını belirten Demirci yeşil yol projesi kapsamında kış sporları merkezine ulaşım amacıyla yapılacak işlemlere karşı açılan çok sayıda davada verilen iptal kararını anımsattı.

Demirci mahkemenin iptal kararıyla yapılan çalışmanın hukuka aykırılığının ortaya konduğunu ifade etti ve hukuka aykırı işlemin oluşturacağı telafisi güç zararlar gözetilerek planların yürütmesinin durdurulmasını istedi.

‘TELAFİSİ GÜÇ OLUR’

Davayı görüşen Dava Dairesi de özetle şu ifadeleri kullandı: “Dayanağı 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının kış sporları merkezine ilişkin Danıştay Altıncı Dairesi tarafından Kaçkar Dağları gibi özellikli ve korunması gereken bir alanda yeterli inceleme ve araştırma yapılıp, gerekli plan hükümleri düzenlenerek ve alanın tanımlanması gerekirken alt ölçekli planları yönlendirecek herhangi bir karar içermeden kış sporları alanı gösterimi getirilip, plan notları ile ulaşıma yönelik tesisler ve günübirlik ve/veya konaklama tesisleri planlanması şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı görülerek iptal edildiğinden, aynı alanda kış sporları merkezi işlevlendirilmesine ilişkin dava konusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında hukuka uygunluk, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir. Uyuşmazlığa konu işlemin uygulanmakla, düzenlediği bölge açısından telafisi güç zararlara sebebiyet vereceği açıktır.” Demirci’nin itirazını kabul eden mahkeme alt mahkemenin kararını kaldırarak planın yürütmesinin durdurulmasına 24 Haziran’da kesin olarak oybirliğiyle karar verdi.

Cumhuriyet/ Hazal Ocak
31.07.2020

Diğer Yazılar