Hemşin Taş Ocağı İstemiyor

Rize’nin Hemşin ilçesinde Naiboğlu firması tarafından açılmak istenen taş ocağına karşı Hemşin Yaşam Derneği bir açıklama yaptı.

Hemşin’de Levent Köyü sınırları içinde taş ocağı kurmayı planlayan Naiboğlu firmasının 98 hektarlık ruhsat alanı olmasına rağmen 24 hektarlık kısmı çalışma alanı olarak göstererek ÇED gerekli değildir kararı almasını değerlendiren Hemşin Yaşam Derneği; “Danıştay kararlarına göre, 25 hektardan büyük ruhsat alanına sahip olan açık maden işletmeciliği için, ÇED raporu hazırlanması gerekmektedir, firma 24 hektarlık kısmını göstererek ÇED Gerekli Değildir kararı almıştır. Projenin gerçekleştirileceği alanın 250 m yakınında evler vardır. Proje sahası civarındaki evler, taş ocağında yapılacak patlatmalar nedeniyle, yıkılma ya da hasar görme tehditi altındadır” dedi

Tamamı orman olan proje sahası olduğunu belirten Dernek; Kestane, kızılağaç, gürgen, çam, ladin, kayın, dağ karayemişi, orman gülü, likapa gibi bitki çeşitliğinin yoğun olduğu ancak, proje kapsamında kaç ağaç kesileceğine dair bir rapor hazırlanmadığını belirtti. Ruhsat sahasının bir kısmı Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Hemşin Bal Üretim Ormanı Projesi ( 2012–2029) sahası içerisinde olan ve yaban hayatı barındıran bu alan, Hemşin’de Arı Padişahı diye bilinen bölgedir.

Melyat deresinin kaynağının bulunduğu sahayı kapsayan alanda kurulacak taş ocağı nedeniyle, 5 köyün içme suyu kaynakları tehdit altındadır. 

Projenin hayata geçirilmesi ile; Sucul yaşam tamamen yok olma tehlikesi altında kalacaktır. Patlatma çalışmaları çevresindeki evlere ve yerleşim alanlarına zarar verecektir.  İçme suyu kirlenecektir. Yaban hayat yok olacaktır. Arıcılıkla uğraşılan bölgede bal üretimi bitecektir. En önemlisi de organik bir vadi olan Hemşin vadisi çıkacak toz emisyonundan etkilenecektir. Açılması planlanan taş ocağı telafisi mümkün olmayan bir çevre felaketine neden olacaktır.

PROJENİN ÖZELLİKLERİ
Naiboğlu İnş. Tic. ve Ltd. Şti. tarafından Rize ili, Hemşin ilçesi, Yavuzlar-Leventköy mevkii 86199 Ruhsat Numaralı Bazalt Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi (24,72 Ha, 395.000 Ton/Yıl) projesi planlanmaktadır. (ÇED raporunda Çayeli ilçesi olarak geçiyor)
Bahse konu sahada, kırma taş işletmeciliğine dönük faaliyette yapılan incelemeler sonucunda bazalt rezervine rastlanmış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden yürürlük tarihi 25.06.2018 olan II-A grubu 98,95 hektarlık alan için işletme ruhsatı alınmıştır.
Faaliyete konu işletme ruhsat sahası için 24,72 hektarlık alanda 395.000 ton/yıl üretim, 395.000 ton/yıl kırma-eleme kapasitesi ile işletilmesi için ÇED süreci başlatılmıştır.
Proje konusu mezkur işletme ruhsatı 98,95 hektarlık olup, ÇED izni istenen alan görünür rezerv ve geçici stok sahaları dikkate alınarak 24,72 hektar olarak belirlenmiştir.

Haber: KİP
5.03.2019

Diğer Yazılar