Danıştay’dan Sonra Bölge İdare Santrale Devam Kararı Verdi

Çarşamba’da yapımı devam eden biyokütle enerji santrali için Danıştay 6. Dairesi’nden sonra Bölge İdare Mahkemesi de istinaf başvurusunu kabul ederek ‘Santralin yeri seçiminde sorun yoktur’ kararı verdi. 

Samsun’un Çarşamba İlçesi Eğerceli bölgesinde faaliyete geçecek olan Biyokütle Enerji Santrali, Danıştay 6. Dairesi’nin verdiği ‘santrale devam’ kararı sonrası, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi de, santralin yapıldığı yer konusunda hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi. 

Danıştay 6. Dairesi’nin oy birliği ile verdiği ve gerekçesini geniş olarak açıkladığı kararla, santralin yer seçimi ve imar planında bir sorun olmadığının açıkça anlaşıldığını açıklarken, ikinci bir mahkeme kararı daha santralin hukuka uygun olarak yer seçiminin yapıldığına karar verdi. Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Mahkemesi, Mart 2020’de Samsun 3. İdare Mahkemesi’nin verdiği işlemin yürütülmesini durdurma kararının kaldırılmasına hükmetti. 

HUKUKİ İSABET BULUNAMADI

Çarşamba’daki biyokütle enerji santralinin kurulumunda bir hukuksuzluk olmadığını öne süren ve 3. İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurma kararına karşılık, istinaf yoluna giden Oltan ve Köleoğlu Enerji Şirketi’nin itirazını, Danıştay 6. Dairesi’nin ardından, Samsun Bölge İdare Mahkemesi  2. İdari Dava Dairesi de haklı buldu. Santralin yer seçimiyle ilgili 3. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararında hukuka isabet bulunmadığına atıfta bulunan Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay kararına da atıfta bulunarak, “Projenin yer seçimi kriteri yönünden uygun olmadığına yönelik gerekçede, hukuki isabet bulunmadığına’ karar verdi. 

MAHKEME DAVAYI RET ETTİ

Mahkeme Biyokütle Enerji santrali için ‘yürütmenin durdurulması kararı verirken, davayı da ret etti. Mahkeme ayrıca, “Tarım dışı amaçla kullanımın uygun görülmesi halinde Çarşamba Büyük Ova arazisinin kullanım bütünlüğünün bozulmayacağının da etüt raporuyla belirtildiğine gerekçeli  kararında yer verdi. Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi, proje alanının imar planlarına uygun olmadığı yönünde verilen yerel mahkeme  kararında da hukuki isabet olmadığına vurgu yaptı.

Bölge İdare Mahkemesi ‘Yer seçimi hukuka uygun’

Danıştay 6. Dairesi’nin verdiği karar sonrası Bölge İdare Mahkemesi de benzer gerekçelerle, santralin yer tercihinde sorun olmadığını belirterek, Biyokütle santralin faaliyetinin durduran 3. İdare Mahkemesi’nin kararını kaldırdı, davayı ret etti.

Hedefhalk – 30.07.2020

Diğer Yazılar