Zeytin Yaşamdır, Yaşamı Savun

Üretim reformu paketi ile gündeme gelen zeytinlik ve mera alanlarını kamu yararı adı altında sanayi kuruluşlarının hizmetine açan tasarısı kamuoyundan gelen yoğun tepkiler nedeni ile komisyona geri çekildi.

11 Haziran Pazar günü Kadıköy Süreyya operası önünde toplanan ekoloji ve kent hareketleri kanun tasarısına karşı tepkilerini dile getir.

Çıkardığınız her yasa yeni suçlar yaratıyor, onayladığınız her kanun yeni suçlular doğuruyor. Savaşlarınızdan ve silahlarınızdan, zenginlerinizden ve yalanlarınızdan, talanlarınızdan ve korkularınızdan biz usandık, siz usanmadınız. Taş ocaklarıyla dağları, mermer ocaklarıyla ormanları, kömür madenleriyle zeytinlikleri, santrallerle ovaları, vadileri yok ettiniz, usanmadınız.

Şimdi de zeytine göz diktiniz. Şimdi de denizlere, kıyılara, koylara, meralara göz diktiniz…

Bu ülkenin, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihine, kültürüne, doğasına göz diktiniz. Zeytinin, kıyıların, meraların kaderi iki dudağınız arasında olsun diye yeni bir yasa getirdiniz. Adına Üretim Reformu Yasası dediniz.

Sizden önce var olan, siz gittikten sonra da var olacak binlerce yılık ağaçları, milyonlarca yıllık denizleri, kıyıları, meraları, uçsuz bucaksız çayırları, dev ormanları sanayiye, büyüme hırsına, açgözlülüğe kurban etmeye çalışıyorsunuz.

Yaşama, kültüre, tarihe ve bu ülkeye karşı işlenmiş en büyük suçun, en büyük vicdansızlığın eşiğindesiniz.

Dağılmanın eşiğine gelmiş beton ekonomisine bir kaç yıl daha kazandırmak için, kıyıda beklemeye mahkum makine, kamyon, iş makinesi filolarına yer açmak için, kentlerin içindeki küçük endüstri bölgelerinin arsalarına el koymak için, yeniden betonla, yeniden inşaatla geliyorsunuz. Bu köhne ve çürümüş, bu üzerimize bir karabasan gibi çökmüş OHAL düzeninde bir gecede binlerce ağacı, kilometrelerce kıyıyı ve merayı yoketmeye hazırlanıyorsunuz.

Başaramayacaksınız!

Ne Zeytin teslim olacak, ne Deniz, ne Meralar teslim olacak ne Ormanlar. Ne yoksulluğa sürüklenen çiftçiler teslim olacak ne yaşamı savunanlar.
Meşru olmayan bu yasalar, doğa ve kültür, tarih ve insanlığın kaderi üzerindeki tüm yetkileri bir kaç devlet yetkilisinin iki dudağı arasına veren bu kanunlar kabul edilmeyecek, kabul etmeyeceğiz!
Zeytin için, kıyılar için, ormanlar için, meralar için Yaşamı Savunmaya devam edeceğiz…

ZEYTİN YAŞAMDIR, YAŞAMI SAVUNACAĞIZ!

 

 

 

Diğer Yazılar