YeşilYol projesinin iptali için açılan davaya RED karı verildi

Kaçkar dağlarının yayla ve meralarına yapılan ve büyük ölçüde tamamlanmış olan Yeşil Yol projesinin iptali için 2015 yılında açılan davaya Rize İdare Mahkemesi RED kararı verdi.

Karardaki gerekçe ise  “Kaçkarlarda yapılacak turizmin, doğanın korunmasından daha önemli olduğu; dolayısıyla, yol yapımında/turizm faaliyetlerinde, doğaya zarar verilecek olsa da, kamu yararı bulunduğu” yönünde idi.

Kamu Yararı Bölgenin Korunmasıdır

2018 Mart ayında çıkan bilirkişi raporunda dağ ve mera ekosistemlerinin zarar görmemesi gerektiği bilimsel tespitlerle açıklanarak “Yeşil yol” projesinde neden ve hangi kapsamda kamu yararı olmadığı, planlama ilke ve esaslarına aykırılığı detaylıca belirtilmiş. Nihayetinde, bilirkişiler: Üstün kamu yararının; bölgenin, hiçbir inşaai faaliyete konu olmaksızın mutlak surette korunmasında olduğunu bildirmişti.

Fırtına İnisiyatifi yaptığı açıklamada inşaatın bitmesi ile birlikte kararın açıklanmasının basit bir tesadüf olmadığını belirterek “Mahkemenin, davaları bu kadar sürüncemede bırakarak, “yeşil yol-turizm yolu”nun tamamlanmasına imkan tanıdığını görmekteyiz. Bu durumdan dolayı, adalet sistemine olan güvenimiz sarsılmıştır. Buna karşın, hukuka olan umudumuzu kaybetmiş değiliz. Yargısal süreç, bu red kararına karşı Samsun Bölge İdare Mahkemesi nezdinde görülecek istinaf başvurusu ile devam edecektir” denildi. 

Kaygılıyız

Fırtına İnisiyatifi Mahkeme kararının kaygı verici olduğunu ve Turizm faaliyetleri, ‘kamu yararı’ adı altında, doğaya yeğ tutulduğunu aktararak “ ‘Kamusal/kamu yararı gibi kavramlar gerekçe yapılarak, toplumun müşterek varlıkları/değerleri önemsizleştirilmektedir. Bu tehlikeli bir anlayıştır.  Zira; ormanlar, su kaynakları, meralar vb. bir çok doğal alan, ‘kamusal yarar’ adı altında maden, turizm, inşaat vb. faaliyetler için gözden çıkarılmaktadır. Bu faaliyetlerin, yaşam alanlarına, doğaya verdiği zararlar ortadayken; bunları ‘kamusal yarar’ kavramıyla temize çekmek mahkemelerin görevi, işlevi olmamalıdır.”

Nitekim, daha karardaki imzaların mürekkebi kurumadan; Rize’deki turizmciler, il özel idaresinden‘yeşil yol güzergahında yapılması planlanan turizm tesislerinin bir an önce yapılmasını’talep edebilmiştir. Özellikle son 3-4 yıldır, Fırtına vadisi ve Kaçkar yaylalarına yoğunlaşan kitlesel turist akını göz önüne alındığında; 2.500-3.000 mt.deki ‘yeşil yol güzergahında’ yapılacak tesislerin doğaya vereceği zararı tahmin bile etmek istemeyiz” denildi.

………………………………………..

Dava Süreci Nasıl İlerledi
– Davalar, 2015 Haziran’ında açıldı. Mahkeme önce, bilirkişi/keşif incelemesine karar verdi. Akabinde, hiçbir neden göstermeksizin bu kararından vazgeçmiş; ve 2016 Ağustosunda davayı reddetti. Gerekçe olarak; davacıların “dava açmakta menfaatleri olmaması” gösterildi. Mahkeme; Çamlıhemşin’de ikamet eden, tarlaları, çay bahçeleri olan ve yazları yaylalara çıkan davacıların “dava konusu projeden etkilenmeyeceğine” hükmetmiştir.

– Dava açıldıktan 1 yıl sonra verilen bu red kararı, hakkaniyetli bir yargılama süreci bekleyen davacıları hayal kırıklığı yaratsa da Samsun Bölge İdare Mahkemesi, bu gayri hukuki kararı bozdu ve dosyalar yeniden incelenmek üzere Rize İdare Mahkemesine gönderildi (2017 Ocak).

– Rize İdare Mahkemesi, dosyaların bu surette kendisine gelmesinden 8 ay sonra (2017 Ağustos), bilirkişi/keşif incelemesine karar verdi. Keşif heyeti de, 2017 Eylül sonunda incelemelerini gerçekleştirdi.

– Bilirkişiler, raporlarını 2018 Martında dosyaya sundu. Bu tarihten, kararın verildiği 25 Eylüle dek Mahkeme, dosyalarla ilgili yürütmeyi durdurma vb. herhangi bir karar vermedi.

Haber: Karadeniz İsyandadır
3.12.2018

Diğer Yazılar