Tonyalılar Kadıralak Yaylası’nın koruma statüsünün kaldırılmasına tepkili

Trabzon Tonya’da yer alan ve “Mavi Yıldız” çiçeğinin yetiştiği yer olan Kadıralak Yaylası’nın koruma statüsünün kaldırılmasına bölge halkı tepkili: Maden ve taş ocaklarının önü açılıyor.

Trabzon’un Tonya ilçesinde bulunan 3. derece doğal sit alanı statüsünde olan Kadıralak Yaylası’nın “Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım” alanı ilan edilmesi kararının iptali istemiyle açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı. Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan “mavi yıldız” çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası’nın doğal yapısını bozacağını belirten yöre halkı, karardan vazgeçilmesini istiyor.

Trabzon İdare Mahkemesi, bilirkişilerin katılımı ile yaylada keşif yaptı. Heyet, yaylanın “Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım” alanı özelliğini taşıyıp taşımadığını yerinde inceledi. Yaylanın koruma statüsünün değiştirilmesi kararının Uluslararası Bern Sözleşmesi’ni ihlal ettiği ve Türkiye’nin tazminat ödemekle karşı karşıya kalacağını belirten hukukçular ile yöre halkı da karardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Yaylanın statü değişikliğinin önünü açan Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu raporunun bilimsel gerçeklerden uzak olduğunu vurgulayan bölge halkı, değişiklik halinde yaylanın korunamayacağını, doğayı bozacak girişimlerin önünün açılacağını belirtti. Davalı idare ise Kadıralak Yaylası’nın statüsünün değiştirilmesinin çevreyi korumada herhangi bir engel oluşturmayacağını öne sürdü. Heyet, incelemenin ardından rapor hazırlamak üzere yayladan ayrıldı. 

“BU BİR TRAJEDİDİR”

Yöre halkının avukatı Ozan Karagöz, Kadıralak Yaylası’nın statüsünün değiştirilmesinin maden ve taş ocağı açılmaya imkan sunduğunu söyledi. Karagöz, “Bölgede artan yapılaşmanın baskısı ciddi bir risk oluşturuyor. Kadıralak Yaylası’nın bölgesel bazda ‘Öncelikli ve kesin korunacak alan’ ilan edilmesi, ‘mavi yıldız’ çiçeklerinin gelecek kuşaklara kalmasıdır. Ekonomik kaygılarla yapılan bu müdahaleler aslında uzun vadede bölgenin ekonomik geleceğini de kaybetmesine sebep olmaktadır. Bugün biz Uzungöl’deki tabiat varlıklarını hızlı bir şekilde tüketmeye odaklanmış durumdayız. Uzungöl’e bakarsak ahşap yapılaşma standardı getirdik ama buna bulunan çözüm ise betondan bina yapıp üzerinin ahşapla kaplanması oldu. Bunlar olumsuz şeyler. Biz Ayder Yaylası’nda kentsel dönüşüm yapmayı tartışıyoruz. Bu bir trajedidir” dedi

“TABİAT VARLIKLARIMIZ MİRAS DEĞİL”

Avukat Ozan Karagöz, yaylanın koruma statüsünün değiştirilmesi isteminin Uluslararası Bern Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini ve bu nedenle Türkiye’nin tazminat ödemekle karşı karşıya kalacağını belirtti. Karagöz, “Tabiat varlıklarımız miras değil. Babamızın, annemizin veya dedemizin malı gibi tüketme hakkına sahip değiliz. Burada bizden önce yaşayanlar vardı, bizden sonra da yaşayanlar olacak. Bizden sonra gelecek olanların da ‘mavi yıldız’ çiçeklerini görme, izleme, bu güzelliği tatma hakkına sahip olduğunu unutmamalı ve bu sorumlulukla beraber yaşamalıyız” diye konuştu.

TÜRKİYE “MAVİ YILDIZ” ÇİÇEĞİNİ KORUMAKLA YÜKÜMLÜ

Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan ‘mavi yıldız’ çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesi bulunan, ince ve uzun yapraklı çiçek, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye’nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, tabiat parkı ilan edilmişti. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay göl ile yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.

Evrensel/ 18.11.2019
Foto: İnan Kalyoncu

Diğer Yazılar