Fındıklı Solarez Deresine HES Projesi

Rize’nin Fındıklı ilçesi Solarez dersinde İSTYAP Enerji tarafından yapılması planlanan Gül HES projesi ile ilgili olarak Bakanlığı sunulan ÇED Başvuru Dosyası uygun bulunarak projeye ilişkin ÇED Süreci başlatıldı.

Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sitesinde yapılan duyuruda İSTYAP Enerjinin Solarez deresi üzerinde yapmayı planladığı HES projesi için ÇED başvuru dosyasının kabul edildiği duyuruldu.

ÇED başvuru dosyasında projeye ilişkin bilgilerde proje sahasının büyük çoğunluğu orman arazi olduğu ve sit alanı içerisine girdiği belirtilmekte olup dosyada “Gül HES Proje sahası dahilinde kurulacak ünitelerin tamamına yakını orman sayılan alan içerisinde bulunmaktadır. Orman alanlarında kamulaştırma yapılamadığından; proje kapsamında yer alan orman sayılan alanların kullanımı için, 6831 Sayılı Orman Kanunun ilgili maddeleri gereği ”Orman İzni” alınacaktır. Kesin mülkiyet durumu kati proje çalışmalarına başlanınca tespit edilecektir” ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu projeye ilişkin, ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 07/08/2019 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir .

KİP- 4.07.2019

Diğer Yazılar