Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 21 Ağustos’tan itibaren Giresun yağlısı fındığı 10,50 TL, levant* kalite fındığı da 10 TL fiyatlarla alımlara başlayacağı açıklandı. Böylelikle fındık çiftçilerinin günlerdir süren endişeli bekleyişi sona ermemiş oldu.

TMO’nun devreye sokulmasını olumlu ancak 10-10,50 TL yeterli değil.

Fındık-SEN olarak günler önce yapmış olduğumuz açıklamada “Çiftçilerin Cenevre de  Birleşmiş Milletler tarafından kabul gören haklarından birinin  Tarımsal Üretimde Fiyat ve Piyasa Belirlemede Özgürlük Hakkı olduğunu ve çiftçilerin bu kapsamda adil bir piyasaya ve tatmin edici  bir fiyata ulaşma haklarını hatırlatmak öncelikli görevimizdir” demiştik. Ancak bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini yine yerine tam olarak getiremedi ve “görev ihmali” yaptı.

Bakanlığın açıkladığı 10-10,50 TL bandındaki fiyat insanca yaşama payından (refah payı) yoksun çokuluslu tarım ve gıda şirketlerinin kabul ettiği fiyattır. Yapılan açıklamada 10 TL eşik fiyatın altına düşülmediği ifade ediliyor. Ancak biliyoruz ki üretici fındığını topladıktan sonra Eylül ayında pazara yığılmalar olacak ve eşik fiyat altında fındık satımı söz konusu olacaktır. Fındık çiftçilerinin lehine bir depoculuk sistemini yaşama geçirmeden “pazara hemen fındık indirmeyin” çağrısı aslında Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının acizliğini gösteriyor.

Sonuç olarak 2017-18 fındık sezonu fındık çiftçisi için kaygı ve endişe dolu bir süreçle başladı.

Ferrero ve benzeri çok uluslu tarım ve gıda şirketlerinin her geçen yıl daha pekiştirerek kurdukları tekelci piyasa düzenine karşı fındık çiftçisi kooperatiflerinde ve sendikalarında örgütlenip cephe oluşturmadığı sürece yenilgi kaçınılmaz. (KY/HK)

* Türkiye’de yetişen fındık kalite açısından Giresun ve levant olmak üzere ikiye ayrılıyor. Giresun kalite: Giresun ilinin tamamında ve Trabzon’un Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı ve Akçaabat yetiştirilen tombul fındıkları; levant ise bu bölgeler dıında yetiştirilen tüm fındık çeşitlerini kapsıyor.