Fatsa’daki siyanürlü madene ‘olumlu’ rapor

Fatsa’daki siyanürlü altın arama faaliyetlerinin yürütüldüğü alanın saha genişleme talebine ilişkin hazırlanan ÇED Raporu, askıya çıktı. Özel bir firma tarafından hazırlanan raporda, Kanada’da hazırlanan raporun tam tersi görüşlere yer verildi. Genişletilen maden sahasının doğaya zarar vermeyeceği belirtilen raporda, istihdam artışı olacağına dikkat çekildi.

ÇEVREYE ZARAR YOK, İSTİHDAM VAR!

Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren Altıntepe Altın Madeni Açık Ocak İşletmesi ve Yığın Liçi Tesisi Kapasite Artışı, Sülfürlü Cevher Zenginleştirme Tesisi’nin kapasite artırımına ilişkin hazırlanan Çevresel Etki Değeri (ÇED) Raporu tamamlandı. SRK Danışmanlık ve Mühendislik tarafından hazırlanan rapor, 2 bin 533 sayfadan oluştu. Askıya çıkan ÇED Raporu’nda siyanürle altın arama faaliyeti yürütülecek olan maden sahalarında çevreye zarar verilmeyeceğine yer verildi. Ayrıca, söz konusu saha genişletme çalışmasıyla bölgedeki işsizliğin azaltılmasında katkı yaratılması beklendiği kaydedilirken, istihdama bağlı olarak artacak gelirle; eğitim, sağlık, altyapı gibi sosyal alt yapının gelişmesine doğrudan katkıda bulunacağı ifadeleri kullanıldı.

KANADA’DA HAZIRLANAN RAPORUN TAM TERSİ

Söz konusu maden sahasıyla ilgili Fatsa Doğa ve Çevre Derneği, geçtiğimiz yıl bölgeden aldığı numuneleri Kanada’daki uluslararası geçerliliği olan laboratuvara göndermişti. Maden sahası ile ilgili hazırlan raporda özetle; “Yer kabuğunda ortalama 20 ppm (milyonda bir) düzeyinde olması gereken kurşun değerleri, madenin çevresinde yaklaşık 5 ile 7 kat arasında daha fazla çıkmıştır. Yapılan çalışmalar ortamda 110 ppm’den (milyonda birden) daha fazla olan kurşun miktarının bu çevredeki canlı popülasyonunun yüzde 50’si için ölümcül olabilmektedir. Madenin yakın çevresinde bu düzeyin 110 ppm’den daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Madenden uzaklaştıkça da kurşun değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir. Yani bu veriler öncelikle madenin çevresindeki köylerde ve mahallelerde (Bahçeler, Sarıhalil, Erenyurt civarı) ikamet eden vatandaşlar için ciddi hayati riskler söz konusudur” denilmişti.

İSTİHDAMI ARTTIRACAK

Askıya çıkartılan ÇED Raporu’nun dikkat çekici bölümü ise maden sahasının genişlemesiyle işsizliğin azaltılacağına yer verilmesi oldu. Maden sahasının yer aldığı  Bahçeler Mahallesi’nin son 7 sene içerisinde nüfusunun artış eğiliminde olduğu, Yukarıbahçeler Mahallesi’nin nüfusunun da 2019 yılında önceki yıllarla aynı seviyelere geldiği kaydedildi. Raporda, şu ifadelere yer verildi:

“SOSYAL ALT YAPININ GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNACAK”

Proje sahası Ordu ili, Fatsa ilçesi, Yukarıbahçeler ve Bahçeler Mahalleleri civarında yer almaktadır. Sahaya en yakın yerleşim birimleri (2019 yılı TUİK verilerine göre); nüfusu 294 kişi olan Yukarıbahçeler Mahallesi ve nüfusu 679 kişi olan Bahçeler mahallesidir.

İstihdam edilecek personelin büyük bir bölümü öncelikli olarak yine projenin etki alanında bulunan yöreden temin edilecektir. Sağlanacak doğrudan ve dolaylı istihdam ile bölgedeki işsizliğin azaltılmasında bir katkı yaratılması beklenmektedir. İstihdama bağlı olarak artacak gelir; eğitim, sağlık, alt yapı vs. sosyal alt yapının gelişmesine doğrudan katkıda bulunacaktır.

“MADEN SAHASINDA BÖLGE HALKI İSTİHDAM EDİLECEK”

Projenin işletme ünitelerinin inşası aşamasında firma ve müteahhit firmalar tarafından yaklaşık olarak 100 kişi istihdam edilecektir. İşletme aşamasında istihdam edilecek çalışan sayısı ise yaklaşık 250 kişidir ve büyük çoğunluğunu yöre halkı oluşturacaktır. Benzer projelerdeki çalışmaların gösterdiğine göre, maden işletmesinde doğrudan istihdam edilen kişi başına, yaklaşık 4–5 kişiye ek iş olanağı sağlanmaktadır ve bu da çarpan etkisi olarak bilinmektedir. Yaratılan bu yeni işler, malzeme temini, ekipman üretimi, kamu hizmetleri, hükümet kurumları ve diğer hizmet sağlayıcıları vs. şeklinde olmaktadır.

“SUSUZLAŞTIRMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEK”

Hidrojeolojik çalışmalar neticesinde Karakışla, Kaya Tepe ve Karamolla Doğu Ocaklarının yeraltı su tablasının üzerinde kalacağı belirlenmiş olup, bu ocak için susuzlaştırma çalışması gerçekleştirilmeyecektir. Su tablası altında çalışmalar gerçekleştirilecek diğer açık ocakların (Yavuz Zon ocağı, Ofisler Altı ocağı, Fatih Zon ocağı, Tepeköy ocağı, Kuzey ocağı, Çamlık Doğu ocağı, Çamlık Doğu Uzanımı ve Karamolla Batı ocağı) emniyetli bir şekilde işletilebilmesi için ocakta su tahliyesi yapılması gerekmektedir. Bu susuzlaştırma faaliyetleri genel olarak 2 farklı şekilde yapılmaktadır. Birincisi suyun tahliye edileceği alan çevresinde açılacak kuyular ile susuzlaştırma; ikinci yöntem ise işletme içerisinde toplanacak suyun düşük kotlardaki havuzlarda toplanarak açık ocak dışına pompalanmasıdır. Altıntepe Madende yapılan saha çalışmalarında tespit edildiği üzere genel olarak hidrolik iletkenlik değerlerinin çok düşük olması sebebiyle ikinci yöntemin daha uygun olduğu düşünülmektedir. Susuzlaştırma sonucunda oluşacak düşüm konisinden etkilenme olasılığı olan su noktaları için alternatif su noktaları bulunacaktır.

“PATLATMA YAPILMAYACAK”

Açık ocak işletmesinde kazı işlemleri iş makineleri vasıtasıyla yürütülecek ve sadece gerekli olduğu durumlarda patlatma yapılacaktır. Altıntepe kapasite artışı projesi kapsamında belirlenen ÇED Alanı sınırları güneyde Yukarıbahçeler ve Sinan mahallesine bağlı evleri içine almaktadır. ÇED Alanı olarak belirlenen sınırların içerisindeki tüm evlerin bu alanlarda madencilik faaliyetlerine başlanılmadan önce satın alınacağı kabul edilmiştir. ÇED Alanı sınırları dışında yer alan evlerin mesafeleri göz önüne alınarak, verilen patlatma dizayn parametrelerine göre hesaplanan 140,54 m taş fırlama mesafesinin karşılanamadığı ocaklarda üretim patlatma yapılmadan gerçekleştirilecektir. Patlatma yapılmadan üretimin gerçekleştirileceği ocaklar Yavuz Zon Ocağı, Karakışla Ocağı, Fatih Zon Ocağı, Kuzey

Ocağı ve Çamlık Doğu Ocağı olarak belirlenmiştir. Ayrıca mevcut yığın liç sahası sınırlarında işletimi planlanan Ofisler Altı Ocağı’nda açık ocak faaliyetlerinde patlatma yapılmayacaktır.

“GÜRÜLTÜ DEĞERLERİ DEĞERLERİN ALTINDA”

Açık ocak madencilik faaliyetleri esnasında kullanılacak iş makineleri vasıtasıyla oluşacak çevresel gürültü değerleri Akustik Rapor çerçevesinde değerlendirilmiştir. Buna göre proje sahası yakınlarındaki yerleşim birimlerinde (Yukarıbahçeler, Bahçeler, Mehmet Akif ve Yukarı Tepe Mahalleleri) belirlenen 45 reseptör noktasında gündüz, akşam ve gece çalışma saatleri içinde belirlenen gürültü değerleri yönetmelik sınır değerlerini sağlamaktadır. ÇGDY Yönetmeliği Ek VII, Tablo 4’de “ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar” içinverilen gürültü limiti gündüz periyodu için 65 dBA, akşam periyodu için 60 dBA, gece periyodu için 55 dBA’dır. Görüldüğü üzere en kötü durumda, tüm ekipmanların aynı anda çalıştığı senaryo için Altıntepe Kapasite Artışı Projesindeki faaliyetler sebebi ile oluşacak gürültü değerleri mevzuattaki sınır değerlerin altındadır.

Ordu Olay/ MUSTAFA KIRLAK – 15.09.2020

Diğer Yazılar