Bilirkişi: Rize Havalimanı taşocağı tanıtım dosyası eksik ve yetersiz

Rize-Artvin Havalimanı için açılmak istenen taşocaklarını inceleyen bilirkişi, Proje Tanıtım Dosyalarını eksik ve yetersiz buldu.

Rize-Artvin Havalimanı inşaatında deniz dolgusunda kullanılmak üzere 88.5 milyon ton taşın sağlanacağı Subaşı-Derebaşı-Yavuz köylüleri ve Hisarlı-Sivrikale-Subaşı Köyleri sınırları içerisinde kalan alanlarda yapılmak istenen taşocakları için açılan dava sonrası yapılan keşfin raporu yayınlandı. 28.09.2017 tarihinde yapılan keşif sonra bilirkişi raporu bugün davanın avukatı Yakup Okumuşoğlu’na iletildi.

23.03.2017 tarihinde Hisarlı-Sivrikale-Subaşı Köyleri  ve 21.03.2017 tarihinde Subaşı-Derebaşı-Yavuz Köyleri için verilen  “ÇED Gerekli Değildir” kararına karşı açılan dava sonrası bilirkişi atanmıştı ve eylül ayında köylülerin katılımı ile inceleme yapılmıştı.

Yapılan keşif ve inceleme sonrası bilirkişi raporunda:
“Tarafımıza sunulan eksikliklerin Proje Tanıtım Dosyası içerisinde incelenmiş olması gerektiğinden, eksikliklerin giderilerek 06.05.2017 tarih ve 30077 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği Ek-2 maddesi “Ruhsat alanı büyüklüğüne bakılmaksızın 25 hektara kadar çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletme yöntemi ile madenlerin çıkarıIması ” kapsamında daha detaylı hazırlanması ve yetkili kurum (Çevre Şehircilik Bakanlığı ve /veya Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir” denilerek, Proje Tanıtım Dosyasın eksik ve yetersiz olduğunu belirtiyor.

Davanın Avukatı Yakup Okumuşoğlu konu ile ilgili olarak “ Bilirkişi raporu özet olarak dava konusu ettiğimiz ÇED raporlarının eksik ve yetersiz olduğunu söylüyor. Bundan sonraki süreçte bilirkişi raporu bizlerin lehine olduğu için Çevre Şehircilik il Müdürlüğü iki haftalık bir süre içerisinde muhtemelen rapora itiraz edecektir. Ancak mahkemenin bu itirazı değerlendireceğini düşünmüyorum çünkü rapor gayet kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış. Mahkemenin itirazların reddi ile yürütmenin durdurulması kararının vereceğini düşünüyorum” dedi.

Bilirkişi tarafından dosyada görülen bazı eksiklikler ise,

-İnşaat aşamasında ve işletme aşamasında oluşacak olan hafriyat Pasa toprağı depolaması için raporda belirlenen alan oluşan hafriyat toprağı için yetersizdir.
-Stok alanında alınması gereken tedbirlerin proje sahibi tarafından taahhütleri yapılması ve gerekmektedir.
-“Personelin içme ve kullanma suyu ihtiyacı mevcut Yöre imkanları ve hazır sulardan karşılanacaktır.” denilmekledir. Suyun mevcut yöreden nasıl ve ne Şekilde temin edileceği o yöredeki suyun paylaşımının nasıl olacağına dair bir değerlendirme yapılmamıştır.
-Proje için nakliye güzergahı hakkında herhangi bir bilgiye proje içerisinde rastlanılmamıştır. Proje sahasına sınır olan dere ile ilgili herhangi bir önlem tedbir rapor içerisinde geçmediği tespit edilmiştir.
Patlatma sonucu yamaçlarda meydana gelecek kaymalar konusunda herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.
-Rapor içerisinde yapılan toz modellemesinde çıkan sonuçlar 2016 yılı sınır değerlerine göre değerlendirilmiştir. Yönetmelik sınır değerleri 2018 ve sonrası için değerlendirme yapılması gerekmektedir.
-Proje için nakliye güzergahı hakkında herhangi bir bilgiye proje içerisinde rastlanılmamıştır.

Haber: Karadeniz İsyandadır
03.01.2018

 

 

Diğer Yazılar